Verslag Ouderinfoavond vv Sweel d.d. 6 september 2019
Opening door Henk Nijenbanning  om 19.00 uur.

Middels een presentatie door Henk worden onderstaande punten nader toegelicht (deze presentatie is hier te downloaden

  1. Organisatie jeugdvoetbal vv Sweel: de wijzingen ten opzichte van vorig zijn de Hoofd Jeugdopleidingen Hans Meijer en Jeugdcommissie. Er zijn geen coördinatoren dit jaar, deze taak neemt Hans Meijer ook op zich.
  1. Clubregels voor jeugdspelers vv Sweel: de clubregels staan vermeld in de presentatie. Aanvulling is het afmelden voor training/wedstrijd. Doe dit rechtstreeks bij resp. de trainer of leider.
  1. Clubregels voor ouders/verzorgers van jeugdspelers: de clubregels staan vermeld in de presentatie. Aanvulling is dat we ouders niet verplichten tot vlaggen/leiden e.d. probeer zoveel mogelijk binnen de groep van ouders te regelen.

De vraag wordt gesteld of wellicht een “vlag”cursus nog een idee is. Dit wordt meegenomen door de Jeugdcommissie.

Ruimte voor het stellen van vragen

  • Heeft iedere ouder/verzorger een uitnodiging ontvangen? De opkomst is met 14 ouders zeer beperkt. Iedereen is benaderd via mail/app. De jeugdcommissie zal zich beraden over de invulling van een volgende ouderinfoavond. 
  • Is het mogelijk om “nieuwe” ouders later in het jaar te laten starten met kantinediensten en door iemand wegwijs te worden gemaakt in de in en outs van de kantinedienst? Dit zullen we meenemen richting de kantinecommissie.
  • De “nieuwe” ouder krijgt een wedstrijdboekje met info, maar is niet bekend met de ongeschreven regels zoals douchen/waar verzamelen/welke kleding e.d. Dit wordt de jeugdcommissie meegenomen als verbeterpunt.
lid worden jeugd van vv Sweel
 
supportersvereniging vv Sweel Clubwebshop Muta