Dit is de privacyverklaring van vv Sweel, gevestigd te Hoofdstraat 28, 7851 AA Zweeloo ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60997966, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan secretaris@vvsweel.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens? Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden

en

het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Indien u geen lid wordt worden uw gegevens binnen 3 maanden verwijderd. n.v.t.
Administratie en uitvoering taken
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Roepnaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Geslacht
 • Soort lidmaatschap
Uitvoering van de overeenkomst
 • Zolang u lid bent blijven de gegevens via de ledenadministratie in sportlink bewaard.
 • Na opzegging nog tot 2 jaar daarna en voor de financiële administratie voor 5 jaar.
 • Uw bankgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van contributie inning en eventuele andere facturen.
 • Voor- en achternaam worden gebruikt voor vermelding op de website bij de teamindeling, inclusief teamfoto.
 • Op het scherm in de kantine wordt de verjaardag vermeld (geen leeftijd). Indien u liever niet op de website getoond wordt, dan kunt u dat aangeven bij secretaris@vvsweel.nl. De gegevens worden dan geanonimiseerd.
 • Leiders, trainers en andere bij de team betrokkenen worden met naam en telefoonnummer getoond onder het menu senioren of jeugd op de website.
 • Gegevens van spe(e)l(st)ers worden gebruikt voor vv Sweel gerelateerde zaken in bijv. (maar niet uitsluitend) whatsappgroepen. Denk hierbij aan wijzigingen in wedstrijden, trainingen e.d.
 • Leverancier website vv Sweel
 • KNVB
 • Sportlink
 • Bank
Jeugdevenement
 • Naam
 • Adres
 • Leeftijd
 • Telefoonnummer ouder/voogd
 • E-mailadres
 • bijzonderheden
Toestemming Tot maximaal 2 weken na afloop van het evenement n.v.t.
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren
 • Cookies
 • IP-gegevens
Toestemming Iedere keer dat onze website wordt bezocht. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. Website leverancier
Aankleding website vvsweel.nl
 • foto
Toestemming Voetbal is een sociaal gebeuren. Daarbij worden vaak fofo’s genomen die op de website getoond kunnen worden. Website leverancier

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. De Vereniging is gerechtigd de inhoud van de Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:      Bestuur vv Sweel
E-mail:                         secretaris@vvsweel.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.