Vele handen maken licht werk

Sinds 1 juli 2014 bestaat vv Sweel. Eén van de doelstellingen van de vereniging is het samen voetballen en elkaar ontmoeten op sportpark ’t Alterbarg. Een grote groep vrijwilligers werkt ieder weekend hard om dit mogelijk te maken. Denk hierbij aan leiders, trainers, scheidsrechters, grensrechters, mensen die de velden onderhouden en speelklaar maken, ordediensten om mensen te ontvangen op ons sportpark, vrijwilligers voor kantinediensten, en nog vele anderen.

Kantinevrijwilligers

Een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging is de kantine. De besturen hebben ervoor gekozen om de kantinediensten door vrijwilligers te laten verrichten, om zoveel mogelijk geld over te houden dat we weer goed kunnen besteden binnen de vereniging. Deze “kantinevrijwilligers” zijn:

  • voetballers van 18 jaar of ouder (alle spelende leden)
  • ouders/verzorgers van jeugdspelers t/m 17 jaar
  • overige vrijwilligers (niet voetballers)

Door dat we met een grote groep vrijwilligers werken wordt er slechts een beperkt aantal keren per seizoen een beroep op je gedaan. Bij het indelen heeft de roostermaakster zo veel mogelijk rekening gehouden met de wedstrijd- en trainingsdagen van de spelers. De ouders van jeugdspelers worden zoveel mogelijk ingedeeld op de zaterdagochtend, het moment waarop de meeste jeugdteams spelen. Overige vrijwilligers worden veelal ingezet op de drukkere momenten tijdens de wedstrijden.

Spelregels

Om te voorkomen dat er onverwacht te weinig bezetting achter de bar staat zijn er een aantal spelregels opgesteld.

  • Een maandelijks kantinerooster wordt door de roostermaakster ruim van tevoren bekend gemaakt op de site. De kantinevrijwilliger wordt hier ruim van tevoren aan zijn/haar dienst per mail aan herinnerd. Ontvang je geen mail? Stuur je emailadres naar de roostermaakster via kantinedienst@vvsweel.nl
  • Elke maand wordt het rooster van de komende week op de site geplaatst.
  • Mocht je verhinderd zijn is het noodzakelijk dat je ruilt met bijvoorbeeld een teamgenoot of een andere ouder/verzorger uit het team van jouw kind. Het ruilen via de roostermaakster is niet de bedoeling, omdat het al lastig genoeg is om iedereen in te roosteren.
  • In de kantine wordt je opgevangen door één van de bestuursleden of de kantinemedewerker die voor jou staat ingeroosterd. Overleg met elkaar en stel vragen als je het niet weet. Omdat bijna iedereen kantinedienst draait, is er altijd wel iemand die helpen kan.
  • In de keuken hangt een lijst met handelingen die moeten worden opgevolgd door de kantinedienst.
  • Bij vragen en of opmerkingen graag contact opnemen met het bestuur, dus niet met de roostermaakster.

Namens het bestuur van VV SWEEL alvast hartelijk dank voor de inzet!