VV Sweel heeft één hoofdbestuur dat is samengesteld uit onderstaande personen. Er zijn een aantal aandachtsgebieden verdeeld onder de bestuursleden.  Verder wordt er binnen de vereniging gewerkt met een aantal commissies en hierin zijn een heel aantal vrijwilligers actief.

HOOFDBESTUUR vv SWEEL:

Voorzitter / dagelijks bestuur
Anita Klingenberg
Aandachtsgebied: Algemene zaken en communicatie, dagelijks bestuur
E: voorzitter@vvsweel.nl

Penningmeester / dagelijks bestuur
Geesje Meijerink
Aandachtsgebied: Financiën, dagelijks bestuur
E: penningmeester@vvsweel.nl

Secretaris / dagelijks bestuur 
Hilde Rotmensen
Aandachtsgebied: secretariaat, dagelijks bestuur
E: secretaris@vvsweel.nl

Wedstrijdsecretaris VV Sweel
Richard Speelman / Martin Pronk
T: 06-27617770
E: wedstrijdsecretaris@vvsweel.nl

BESTUURSLEDEN:

Henri Hooge
Aandachtsgebied: Voetbalzaken Jeugd
E: jeugdzaken@vvsweel.nl

Hester Pronk
Aandachtsgebied: Faciliteiten beheerder (Materialen, Kantine, Kleding)
E: kantine@vvsweel.nl

Martin Pronk
Aandachtsgebied: Coördinatie senioren
E: tcsenioren@vvsweel.nl

Jan Pol
Aandachtsgebied: Sponsoring
E: sponsoring@vvsweel.nl

Ledenadministratie (geen onderdeel bestuur)

Desiree Meems, Evelien KLasens
E: ledenadministratie@vvsweel.nl

Vertrouwenspersoon:
Jannie van der Weide
E: vertrouwenscontactpersoon@vvsweel.nl
Telefoon: 06 225 83 899

COMMISSIES :

Technische Commissie Senioren
Arnald Epping, Eduard Lahuis, Remko Koopman, Martin Pronk
E: tcsenioren@vvsweel.nl

Sponsor commissie:
Geert Kiers, Jan Pol, Tienus Evenhuis, Diane Bruinsma en Jans Manting
E: sponsoring@vvsweel.nl

Toernooi commissie:
Jaap Scholing, Rene Lanting, Thomas Kamman, Arnald Epping, Henri Hooge, Jurjen Huitema
E: toernooi@vvsweel.nl

Scheidrechters commissie:
Martin Pronk, Richard Speelman

Fondswerving commissie:
Anoek van der Weide, Anita Speelman, Geesje Meijerink, Hilde Rotmensen

Indeling kantinedienst:
Ron Holscher

Kledingcommissie/ Materiaal commissie
Hester Pronk, Alja Scholing (jeugd), Sofie Smid (senioren)
Lars Sikken , Gerwin Hidding ( materiaal)
E: kleding@vvsweel.nl

Beheer website & social:
Jan Hooge, Rick Kiers, Jesper Reuvers
E: website@vvsweel.nl
E: social@vvsweel.nl