VV Sweel heeft één hoofdbestuur dat is samengesteld uit onderstaande personen. Er zijn een aantal aandachtsgebieden verdeeld onder de bestuursleden.  Verder wordt er binnen de vereniging gewerkt met een aantal commissies en hierin zijn een heel aantal vrijwilligers actief.

HOOFDBESTUUR vv SWEEL:

Voorzitter / dagelijks bestuur
Anita Klingenberg
Aandachtsgebied: Algemene zaken en communicatie, dagelijks bestuur
E: voorzitter@vvsweel.nl

Penningmeester / dagelijks bestuur
Geesje Meijerink
Aandachtsgebied: Financiën, dagelijks bestuur
E: penningmeester@vvsweel.nl

Secretaris / dagelijks bestuur 
Heidi Askes
Aandachtsgebied: secretariaat, dagelijks bestuur
E: secretaris@vvsweel.nl

Wedstrijdsecretaris VV Sweel
Richard Speelman
T: 06-39823323
E: wedstrijdsecretaris@vvsweel.nl

BESTUURSLEDEN:

Henri Hooge
Aandachtsgebied: Voetbalzaken Jeugd
E: jeugdzaken@vvsweel.nl

Hester Pronk
Aandachtsgebied: Faciliteiten beheerder (Materialen, Kantine, Kleding)

E: kantine@vvsweel.nl

Martin Pronk
Aandachtsgebied: Coördinatie senioren
T: 06-51882188

Jan Pol
Aandachtsgebied: Sponsoring
E: janpol1971@gmail.com

Ledenadministratie (geen onderdeel bestuur)

Wendy Vrieling / Gerda Looije
ledenadministratie@vvsweel.nl

Vertrouwenspersoon:
Jannie van der Weide

vertrouwenspersoon@vvsweel.nl

Telefoon: 06 225 83 899

COMMISSIES :

Technische Commissie Senioren

Wichard Vorsteveld, Jos Naber, Remko Koopman

tcsenioren@vvsweel.nl

Sponsor commissie:
Geert Kiers, Jan Pol, Tienus Evenhuis, Diane Bruinsma en Jans Manting

Toernooi commissie:
Jaap Scholing, Rene Lanting, Thomas Kamman, Karin Eleveld, Arnald Epping, Henri Hooge, Jurjen Huitema
toernooi@vvsweel.nl

Scheidrechters commissie:
Paul Blaauwgeers, Gertjan Zuur, Martin Pronk, Richard Speelman, Roelf van Veen

Fondswerving commissie:
Anoek van der Weide, Anita Speelman, Geesje Meijerink, Hilde Rotmensen

Indeling kantinedienst: Ron Holscher

Kledingcommissie/ Materiaal commissie

Janneke Timmer, Gerda Looije, Hester Pronk, Alja Scholing (jeugd), Kim Reinders (senioren)

kleding@vvsweel.nl

Beheer website: Gerda Looije, Jan Hooge, Thomas Kamman