VV Sweel heeft één hoofdbestuur dat is samengesteld uit onderstaande personen. Er zijn een aantal aandachtsgebieden verdeeld onder de bestuursleden.  Verder wordt er binnen de vereniging gewerkt met een aantal commissies en hierin zijn een heel aantal vrijwilligers actief.

Hoofdbestuur vv Sweel:

Voorzitter / dagelijks bestuur
Alfred Vrieling
Aandachtsgebied: Algemene zaken en communicatie, dagelijks bestuur
E: voorzitter@vvsweel.nl

Penningmeester / dagelijks bestuur
Geesje Meijerink
Aandachtsgebied: Financiën, dagelijks bestuur
E: penningmeester@vvsweel.nl

Secretaris / dagelijks bestuur 
Angela Berkhof
Aandachtsgebied: secretariaat, dagelijks bestuur
E: secretaris@vvsweel.nl

Wedstrijdsecretaris VV Sweel
Gerard Koops
T: 06-27617770, E: wedstrijdsecretaris@vvsweel.nl

Bestuursleden

Wichard Vorsteveld
Aandachtsgebied: Coordinator senioren
T. 06-42616847, E: wichardv@gmail.com

Henk Nijenbanning
Aandachtsgebied: Voetbalzaken Jeugd
E: jeugdzaken@vvsweel.nl

Rene Lanting
Aandachtsgebied: Faciliteiten beheerder (Materialen, Kantine, Kleding)
T. 06-31917432, E: lantingr@hotmail.com

Remko Koopman
Aandachtsgebied: Coördinatie senioren
E: remkokoopman84@gmail.com

Jan Pol
Aandachtsgebied: Sponsoring
E: janpol1971@gmail.com

Ledenadministratie (geen onderdeel bestuur)
Wendy Vrieling / Gerda Looije
ledenadministratie@vvsweel.nl

Vertrouwenspersoon:
Jannie van der Weide
vertrouwenspersoon@vvsweel.nl

Telefoon: 06 225 83 899

Commissies

Technische Commissie Senioren

Wichard Vorsteveld, Jos Naber, Remko Koopman

tcsenioren@vvsweel.nl

Sponsor commissie:
Gert Naber, Geert Kiers, Lennart Elders, Bart Meems, Jan Pol, Jan Rein Koopman

Toernooi commissie:
Jaap Scholing, Hester Pronk, Thomas Kamman, Karin Eleveld, Arnald Epping, Henri Hooge, Jurjen Huitema
toernooi@vvsweel.nl

Scheidrechters commissie:
Paul Blaauwgeers, Gertjan Zuur, Jan Hidding, Roelf van Veen

Fondswerving commissie:
Anoek van der Weide, Anita Speelman, Geesje Meijerink, Hilde Rotmensen

Indeling kantinedienst: Annemiek Vorsteveld

Kledingcommissie/ Materiaal commissie

Janneke Timmer, Gerda Looije / Anne Bouwknegt, Remko Koopman,

kleding@vvsweel.nl

Beheer website: Gerda Looije, Jan Hooge, Thomas Kamman