We zijn een vereniging met ambitie. We streven ernaar om op alle niveau’s beter te worden. In ons nieuwe jeugdplan vormen spelprincipes de basis voor de speelwijze en de manier waarop er getraind wordt. Deze spelprincipes bieden structuur en houvast in het trainen en coachen van het voetbalspel, zowel voor trainers als spelers. We willen een herkenbare speelstijl creëren door middel van het trainen van deze spelprincipes. Door te werken aan deze spelprincipes ontwikkel je de spelers op lange termijn en leer je spelers betere keuzes te maken. Daarnaast moet er per leeftijdscategorie rekening gehouden worden met de specifieke kenmerken per leeftijd en de ontwikkelingsfase waarin de speler zich bevindt en de betekenis daarvan met betrekking tot de inhoud van de training en het coachen.