Het jeugdplan is bedoeld als leidraad voor de gang van zaken binnen de jeugd. In dit jeugdplan staan een aantal uitgangspunten, die zowel op technisch en organisatorisch vlak, als ruggensteun kan dienen bij het uitvoeren van de taken binnen de jeugdafdeling. Het is de bedoeling om op een dusdanig manier met deze uitgangspunten om te gaan,
dat zowel de jeugdspeler, trainer en vrijwilliger plezier blijven beleven aan het voetbalspel, echter het ontwikkelen van de jeugdspeler zal altijd centraal blijven staan. Als referenties voor dit stuk hebben een aantal overige jeugdplannen gediend en een vroeger jeugdplan van de toenmalige combinatie ZBC / SP. Zweeloo. Daarnaast is er informatie uit de literatuur gebruikt om te komen tot dit jeugdplan.

Download hier het complete jeugdplan van vv Sweel, 2016