Wie wil er helpen bij Smurfenvoetbal?Gerda en Hiltje hopen van harte dat het Smurfenvoetbal bij v.v. Sweel zal worden
gecontinueerd. ‘We rekenen er wel dat ons initiatief een vervolg krijgt. Het
Smurfenvoetbal bij v.v. Sweel voorziet duidelijk in een behoefte. Het hoeft niet
in dezelfde vorm, maar we hopen dat een aantal vrijwilligers deze fantastische
voetbalactiviteit een vervolg wil geven.’

Dit waren de afsluitende woorden van Gerda en Hiltje in mei 2016. We zijn nu nog
op zoek naar vrijwilligers die dit willen oppakken.

Wie heeft hier zin in? Stuur een mail naar rkuper@ziggo.nl of bel Richard Kuper
06-12746486.

lid worden jeugd van vv Sweel
 
supportersvereniging vv Sweel Clubwebshop Muta