‘Weekendvoetbal wordt de toekomst en daar geloven we in’Zaterdag- en zondagclubs zouden over hun trots heen moeten stappen en moeten kijken naar de gezamenlijke kansen om een voorzet te geven naar een mooie en duurzame toekomst voor het voetbal in het weekend. ‘Dit statement van de KNVB kan ik volledig onderschrijven’, zegt voorzitter Alfred Vrieling van v.v. Sweel. De voetbalvereniging uit Zweeloo wil in de noordelijke provincies wel het voortouw nemen om weekendvoetbal mede mogelijk te maken. Bij weekendvoetbal kunnen clubs in onderling overleg zelf gaan bepalen wanneer ze spelen. Nu ligt de speeldag (zaterdag of zondag) vast.

Scheiding zaterdag en zondag gaat verdwijnen

Voetballen op zaterdag of zondag, het is eigenlijk een discussie die volgens Vrieling allang achter ons zou moeten liggen en past in ieder geval niet meer in deze tijd. ‘Weekendvoetbal wordt de toekomst en daar geloven we in. De scheiding tussen zaterdag en zondag zal binnen enkele jaren gaan verdwijnen en zaterdag- en zondagvoetbal worden samengevoegd tot één competitie. De thuisspelende ploeg zal bepalen op welke dag in het weekend wordt gespeeld.’

Oriënterend gesprek met clubs

Afgelopen maand kwamen bestuurders van clubs uit de regio naar ’t Alterbarg in Zweeloo om van gedachten te wisselen over een mogelijk nieuwe competitiestructuur in het amateurvoetbal. Het was een oriënterend gesprek, dat begin volgend jaar een vervolg zal krijgen.

Zoveel mogelijk zaterdagavond

Als het aan Sweel ligt wordt het weekendvoetbal snel op de kaart gezet. ‘Dit seizoen gaan we al zoveel mogelijk thuiswedstrijden van ons 1e en 2e elftal op de zaterdagavond (19.30 uur/red) spelen. Dat geldt ook voor de uitwedstrijden. Voor beide geldt uiteraard dat het in goed overleg met clubs en KNVB moet plaatsvinden. Wij hebben helemaal geen moeite om beurtelings op zaterdag of zondag te spelen of een keertje op vrijdag. De spelers uit onze selectie vinden dat prima.’

Meer streekderby’s en voetbalbeleving

Alfred Vrieling ziet een enorm potentieel voor het weekendvoetbal. ‘Er kan een hogere voetbalbeleving worden gerealiseerd doordat dankzij samenvoeging van de zaterdag- en zondagcompetities meer streekderby’s ontstaan met een grotere regionale binding. Verder sluit het beter aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij. Uiteindelijk zorgt de grotere binding en beleving ervoor dat de terugloop van leden beperkt wordt.‘

‘Wat willen de spelers?’

Volgens de preses van Sweel wordt het in de gehele discussie nogal eens onderbelicht gelaten, ‘maar het is heel belangrijk dat we ons blijven afvragen wat er leeft onder de spelers. ‘Focus hierin is noodzakelijk. De huidige generatie voetballers kijkt anders naar voetbal dan dat ‘wij’ jaren gewend waren. Zij kijken anders naar sport en vinden ook andere aspecten belangrijk. Dat zie je ook terug bij de prestatieve competities in de reserve klassen op de zondagochtend. Deze hebben het moeilijk.’

Uitrollen

De KNVB moet volgens Vrieling nu de regie in handen nemen en het weekendvoetbal hoog op de agenda zetten. ‘Duels tegen van origine zaterdagclubs uit de directe omgeving zou toch fantastisch zijn? Natuurlijk zijn er zaterdagclubs die om principiële redenen niet op zondag willen spelen. Dat kan ik mij voorstellen. Er zijn echter voldoende alternatieven: je zou toch zaterdagavond om zeven of acht  uur tegen een zondagclub kunnen spelen? Het voetballandschap is in beweging, waarom zou dit niet kunnen?’

Vrijuit in oplossingen te denken

Sweel weet zich in ieder geval gesteund voor directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. “In de komende maanden zullen we de vervolgstappen zetten en uiteenlopende verenigingen vragen om vrijuit in oplossingen te denken en niet voor de nostalgische pot te gaan hangen. Zo zullen zondagverenigingen onder ogen moeten zien, dat steeds meer mensen het weekend anders willen invullen dan met een traditioneel potje voetbal en zaterdagclubs kunnen niet meer achteroverleunen en denken: ‘het zal mijn tijd wel duren’. Het is nu aan de totale voetbalfamilie om de patstelling in het weekendvoetbal te doorbreken’, zo schreef Van der Zee onlangs in zijn wekelijkse column.

Tijd nodig

Alfred Vrieling denkt echter dat weekendvoetbal niet in no-time gerealiseerd zal worden. ‘We moeten ons niet vastpinnen op een jaartal. We hebben nu in ieder geval een voorzet gegeven en gaan de komende periode met de clubs verder in gesprek. Alle clubs op zaterdag en zondag moeten er in mee. Dat kost tijd.”

Teruglopende ledenaantallen

KNVB-verenigingsadviseur Marijn Klok is enthousiast over het initiatief van v.v. Sweel om het weekendvoetbal op de agenda te zetten. Klok wil er dan ook graag op inhaken. ‘Wat nodig is, is een brede discussie over de toekomst van het voetbal. Het gaat dan vooral  over de wijze waarop wij met elkaar de competitie inrichten en welke afspraken daarover gemaakt moeten worden. Drijfveren van spelers veranderen, veel verenigingen hebben te kampen met teruglopende ledenaantallen en daarnaast is er sprake van individualisering.’ Volgens Klok zijn dit actuele thema’s waar de verenigingen de komende tijd mee aan de slag moeten. ‘Ook de KNVB is zich daarvan bewust. Daarom organiseert de voetbalbond begin 2019 diverse brainstormsessies in district Noord. Hierin willen wij met de verenigingen in gesprek komen over de beleving en uitdagingen in met name de B-categorie. Dus vooral het recreatieve voetbal. In de B-categorie zien we dat de ledenaantallen het sterkst teruglopen.’ Marijn Klok is van mening dat de term ‘weekendvoetbal’ wellicht niet de hele lading dekt. ‘Centraal staat het vraagstuk hoe wij samen het plezier van de voetballers, voor nu en in de toekomst, kunnen behouden in relatie tot de uitdagingen in deze regio.’

Bijschrift foto: Voorzitter Alfred Vrieling van v.v. Sweel ziet een enorm potentieel voor het weekendvoetbal. (Foto: Gerda Looije)

lid worden jeugd van vv Sweel
 
supportersvereniging vv Sweel Clubwebshop Muta