vv Sweel stelt vertrouwenspersoon aanvv Sweel wil een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan voetballen. Daar moeten we samen aan werken!

De vv Sweel-vertrouwenspersoon helpt daarbij. Zij is een centraal aanspreekpunt waar je terecht kunt met vragen die je niet makkelijk stelt, of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Je kunt er terecht met vragen voordat er problemen zijn, advies inwinnen en overleg plegen.

De vertrouwenspersoon is er voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden van alle leeftijden.

Wanneer wel een vertrouwenspersoon:

◦ Pesten en gepest worden;

◦ Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;

◦ Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/ of aangeraakt wordt door een teamlid, scheidsrechter, trainer of coach ervaar je als onprettig;

◦ Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;

◦ Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

Het advies is om in deze gevallen zo snel mogelijk melding te doen van deze situaties, zodat er over gepraat kan worden en het probleem zo snel mogelijk opgelost of voorkomen kan worden.

Wanneer niet:

◦ Verschillen van inzicht over technisch beleid zoals gevoerd door trainers, coaches, commissies of bestuur;

◦ Problemen over teamsamenstellingen;

◦ Problemen over besluiten van bestuur of ledenvergadering .

De vertrouwenspersoon is geen advocaat voor beschuldigden. Ook speelt de vertrouwenspersoon niet de rol van politieagent, rechter of therapeut. Ze biedt een luisterend oor en zoekt samen met jou naar een oplossing.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, blijven vertrouwelijk. Er wordt alleen informatie met derden gedeeld als jij daar toestemming voor geeft.

Jannie van der Weide is door het bestuur van vv Sweel aangesteld als de vertrouwenspersoon. Je kunt haar bereiken per e-mail: vertrouwenspersoon@vvsweel.nl

lid worden jeugd van vv Sweel
 
supportersvereniging vv Sweel Clubwebshop Muta