vv Sweel op weg naar een rookvrij ’t Alterbarg : “Voorbeeldfunctie om kinderen een rookvrije omgeving te bieden”Het blauwe bordje van de Rookvrije Generatie blinkt vanaf 1 september a.s. ook op sportpark ’t Alterbarg.

Sportpark ’t Alterbarg wordt per 1 september a.s. rookvrij. Daarmee wil het bestuur van vv Sweel het goede voorbeeld geven aan de jeugd zodat zij niet nu of later gaan roken. “Op dit moment zien we het overal om ons heen gebeuren: steeds meer plekken worden rookvrij én op steeds minder plekken zijn sigaretten te koop. Rookvrij opgroeien moet ook voor iedereen binnen onze voetbalclub vanzelfsprekend worden.”

De sportomgeving is volgens vv Sweel een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. “Sporten is gezond, terwijl roken en meeroken schadelijk is voor de gezondheid. Een rookvrij sportterrein draagt bij aan het realiseren van de Rookvrije Generatie.”

Vastgelegd in clubreglement

“Veel kinderen brengen een groot deel van hun vrije tijd door op de sportvereniging. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als ze mensen zien roken naar wie ze opkijken, zoals voetballers, trainer-coaches en ouders”, zegt Jos Naber, die in opdracht van het clubbestuur samen met Alfred Vrieling en Steven Teunissen een plan van aanpak heeft opgesteld. Inmiddels is dit in het clubreglement vastgelegd.

Zien roken, doet roken

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in het najaar van 2019 werden daartoe de eerste stappen gezet. Op verzoek van het bestuur ging de driekoppige werkgroep – aan de hand van de uitkomsten van  enquête – aan de slag met het opstellen van een protocol. “Kinderen moeten niet meer in de verleiding komen om te gaan roken. Zien roken, doet roken.  Daarvoor is het nodig dat we samen het goede voorbeeld geven en de omgeving waar kinderen veel komen rookvrij maken”, schetst Jos het belang en de noodzaak van de maatregelen.

Grootste uitdaging

Ondanks het draagvlak, verwacht de werkgroep dat er wel enige weerstand te verwachten is. “De uitdaging is om rokers niet weg te zetten en in een verdomhoekje te plaatsen. Het grotere plaatje moet in beeld blijven: het goede voorbeeld voor kinderen en een gezonde omgeving.”

Rookvrije tijdzones 

Per 1 september a.s. mag op het sportcomplex niet gerookt worden tijdens jeugdwedstrijden op zaterdagmorgen en doordeweeks van maandag tot en met donderdag telkens tot 20.00 uur.  Concreet betekent dit dat er op zaterdag pas na 13:00 uur gerookt mag worden op het sportpark. Doordeweeks mag er pas gerookt worden na 20:00 uur. Op deze tijden mag er enkel gerookt worden in de daarvoor bestemde rookgelegenheid. Dit is de overdekte rookabri, die geplaatst wordt naast de omroeptoren.

Iedereen is en blijft volgens de werkgroep en het clubbestuur welkom bij vv Sweel, ook rokers. “We willen rokers alleen vragen om gebruik te maken van de rookabri. De vereniging begrijpt dat dit voor hen wennen zal zijn in het begin. Tegelijkertijd wil iedereen toch een gezonde rookvrije toekomst voor onze jeugdspelers, andere kinderen en bezoekers.”

Asbakken verdwijnen van het toneel

Voor de invoering van het rookvrij-beleid moeten diverse praktische zaken worden doorgevoerd, die bijdragen aan de succes van de implementatie. De asbakken op het terras en de speciale prullenbak voor peuken bij de ingang van de kantine zullen worden verwijderd. Verder zullen rookvrij-borden en -posters bij ingang en op het terrein worden geplaatst.

Het volledige implementatieplan “vv Sweel op weg naar een rookvrij sportpark” is te lezen op www.vvsweel.nl

lid worden jeugd van vv Sweel
 
supportersvereniging vv Sweel Clubwebshop Muta