vv Sweel komt met maatregelen stijging energielasten + aankondiging extra ledenvergaderingBeste leden,

We hielden er al rekening mee, maar helaas hebben wij ook te maken met enorme stijgingen in de
energielasten. Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben wij al laten weten hierop terug te
komen. Helaas zijn de kosten nog vele malen hoger dan verwacht.

Stichting ’t Alterbarg, onze beheersstichting die normaal gesproken de energierekening betaalt, heeft bij ons aan de bel getrokken, omdat zij de rekening niet meer kan betalen.

Enorm : 1.000 euro extra per week voor energie

De bedragen zijn enorm. In november en december moeten we als vv Sweel in totaal 8.000 euro
extra bijbetalen. Omgerekend is dat 1.000 euro extra per week. Als er geen compensatie van de
overheid komt en de prijzen zo hoog blijven, moeten we er rekening mee houden dat we komend
jaar ruim 30.000 euro extra kwijt zijn aan energielasten. Normaal betalen we zo’n 15.000 euro per
jaar. Jullie zullen begrijpen dat dit dramatisch is voor onze vereniging.

Maatregelen
We zijn een sportvereniging en willen graag met elkaar blijven voetballen. Ook de kantine willen we
zoveel mogelijk open houden. Wel willen we de kosten voor november en december zoveel mogelijk
beperken. Alle beetjes helpen. Daarvoor is de hulp van jullie allemaal nodig! We hebben gekeken
naar de quick wins om gas en energie te besparen. Dit doen we als volgt:

• De verwarming van kleedruimtes en kantine gaat naar beneden. Hou daar met je
kledingkeuze rekening mee.

• We gaan het energieverbruik van de apparaten in o.a. de kantine meten en kijken of hier
besparingen mogelijk zijn.

• De kantine en kleedkamers gaan op maandag (uitgezonderd voor de groenploeg) en dinsdag
dicht. Er kunnen dan geen (oefen)wedstrijden gespeeld worden of vergaderingen worden
gehouden. Trainingen kunnen wel gewoon doorgaan. Er kan na afloop alleen niet gedoucht
worden.

• Van woensdag t/m zondag zijn kantine en kleedkamers en douches wel gewoon te
gebruiken.

• Als je een douche neemt op het sportveld: doe dat zo kort mogelijk en spreek ook anderen
hier op aan.

• Let erop dat je verlichting uit doet en deuren sluit als je een ruimte verlaat.

• De ledlampen bij de velden hoeven niet zoals vroeger opgewarmd te worden. Doe deze op
het laatste moment aan en direct weer uit als ze niet meer nodig zijn. En gebruik alleen
verlichting op velden waar gevoetbald wordt.

2
Compensatie overheid
De overheid werkt aan compensatie voor de gestegen prijzen. Het is nog steeds onduidelijk of en
hoeveel wij als vereniging compensatie gaan krijgen. De KNVB en Vereniging Sport en Gemeenten
(VSG) zijn druk doende om dit bij de overheid aan te kaarten. Wij hebben zelf de problematiek en het
belang van compensatie bij de gemeente en de politiek onder de aandacht gebracht. Hierover blijven
we ook in gesprek met de gemeente.

Bijzondere ledenvergadering op 8 december
We ontkomen er waarschijnlijk niet aan om de contributie in het nieuwe jaar (tijdelijk) te verhogen.
De hoogte hangt af van de eventuele vergoeding van de overheid en of het ons lukt om het
energieverbruik naar beneden te krijgen. Een contributieverhoging doen we alleen met goedkeuring
van jullie als leden. Daarom vindt er op donderdag 8 december om 19.00 uur een bijzondere
ledenvergadering plaats over de energielasten. Noteer deze datum alvast en beslis dan mee over wat
voor onze vereniging en onze leden de beste optie is.

Tot slot, we hopen dat iedereen begrip heeft voor de tijdelijke maatregelen. Het is op maandag en
dinsdag even aanpassen, maar we kunnen op deze manier wel met elkaar blijven voetballen. En daar
doen we het tenslotte voor. Heb je ideeën of tips voor nu of de toekomst? Laat het ons of de
beheersstichting weten. Ook deze uitdaging kunnen we samen aan!

Met vriendelijke groet,
Bestuur vv Sweel

lid worden jeugd van vv Sweel
 
supportersvereniging vv Sweel Clubwebshop Muta