Vragenlijst over de kantineOp dit moment werken we in onze vereniging aan een nieuwe inrichting van de kantine. Afgelopen jaren is de kantinedienst bij VV SWEEL uitgevoerd door de (spelende) leden, ouders/vertegenwoordigers van jeugdleden en vrijwilligers. De kantine is een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging.

Op zaterdag 7 mei hebben we alle spelende leden en ouders/vertegenwoordigers van jeugdspelers per email een vragenlijst toegestuurd. In de vragenlijst zijn 3 verschillende voorstellen opgenomen over hoe we in de toekomst met de kantinediensten om kunnen gaan. We vragen om aan te geven welk voorstel jouw voorkeur heeft. Via deze weg willen we iedereen vragen om de vragenlijst in te vullen.

Invullen van de vragenlijst kan nog tot 22 mei, dat kan door op de link in de email te klikken. Het invullen kost slechts enkele minuten en kan op een computer, tablet of smartphone.

Op basis van de uitkomsten van deze vragenlijst nemen wij een beslissing over de verdere inrichting van de kantineorganisatie.

Alvast bedankt voor het invullen van de vragenlijst.

Sportieve groet,

Bestuur VV SWEEL

lid worden jeugd van vv Sweel
 
supportersvereniging vv Sweel Clubwebshop Muta