Vorming prestatieteam v.v. Sweel vergt meer tijdDe vorming van één prestatieteam neemt meer tijd in beslag dan tijdens de informatieavond van 9 februari j.l. werd voorzien. Het bestuur van v.v. Sweel gaat voor zorgvuldigheid boven snelheid.

De leden worden op korte termijn uitgenodigd voor de instemmingsvergadering, die medio april zal worden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zullen de leden worden geïnformeerd over het bestuursbesluit om met één prestatieteam verder te gaan. Ook de speeldag zal dan bekend worden gemaakt.

Inmiddels zijn de spelers van de beide hoofdmachten en de JO19 van v.v. Sweel op vrijdag 16 februari j.l. bijeen geweest in café Hegen te Wezup. In de workshop konden ze hun zienswijzen geven op de vorming van één prestatieteam. Dat gebeurde in het bijzijn van procesbegeleiders van de KNVB. Met Martijn Mellema (KNVB), Hans Lanting en Remmert Verbrugge blikken nog even kort terug op deze bijeenkomst.

***

Martijn Mellema (KNVB) : ‘lastige keuze’

“Vrijwel alle spelers onderschreven daarin het belang voor de keuze van een prestatieteam. De weg daarna toe werd echter nog niet ingevuld. Procesbegeleider Martijn Mellema van de KNVB is tevreden dat de verschillende zienswijzen met elkaar zijn gedeeld. ‘De keuze voor de speeldag van het prestatieteam is niet gemaakt. Het is de lastige keuze tussen persoonlijke voorkeuren voor speeldag én wat uiteindelijk de beste keuze is voor de vereniging’, zegt Mellema.

Hij begrijpt de terughoudendheid. ‘Alle spelers hebben het verenigingsbelang weliswaar hoog in het vaandel staan, maar natuurlijk speelt de eigen voorkeur voor de speeldag een belangrijke rol. Dat kun je niet zo maar overheen stappen. Iedereen zal de komende tijd op basis van eigen argumenten een afgewogen keuze moeten maken. Ik hoop van harte dat het belang van v.v. Sweel daarin voorop staat.”

Hans Lanting (Sweel zat) : ‘iedereen heeft zijn zegje kunnen doen’

Aanvoerder Hans Lanting (Sweel zat.) noemt het belangrijk dat iedereen in een open sfeer zijn zegje heeft kunnen doen. “Het staat wel buiten kijf dat spelers het belang onderschrijven om een prestatieteam te formeren. Dat is voor de toekomst van het voetbal in Zweeloo essentieel. Daarnaast is het logisch dat iedere speler ook zijn individuele wensen en eisen inbrengt. Wat we vrijdagavond hebben gezien is dat iedereen vooralsnog kiest voor de vertrouwde speeldag. Dat is zo gegroeid en daar voelt ment zich prettig bij. Het past bij de persoonlijke voorkeur. De ene speler heeft zaterdag werkverplichtingen en de andere speler heeft juist op zondag verplichtingen. De komende tijd zullen we ons gezamenlijk nader moeten beraden. Iedereen beseft ook de gevoeligheden en dit proces moeten we samen heel zorgvuldig bewandelen.”

Remmert Verbrugge (Sweel zon): ‘het gevoel moet goed zijn’

Aanvoerder Remmert Verbrugge van Sweel (zon) noemt het jammer dat er tijdens de workshop van de KNVB geen duidelijk beeld is ontstaan. “Een gemiste kans, want nu blijft het onduidelijk. In het eerste deel van de sessie hebben we in groepsverband over de huidige en toekomstige voetbalstructuur gesproken. En op welke speeldag we mogelijk het meeste publiek aan ons weten te binden. Ook op welke dag de jeugd het liefst voetbalt. Verder over de consequenties van de twee reserve-elftallen (zat/zon) gesproken en het gevaar dat door een prestatieteam een aantal spelers zal afhaken. Ik hoop dat we de komende periode toch concrete stappen kunnen zetten, waarbij iedereen voor zichzelf alle voor- en nadelen op een rijtje zet. Uiteraard moet iedere stem en mening tellen, maar het moet geen ellenlange sessie gaan worden. Het gevoel moet goed zijn, want anders wordt het een lastig verhaal.”

***

Vervolgstappen

In navolging op de workshop zijn de spelers via een elektronische enquête uitgenodigd om hun mening en specifieke wensen kenbaar te maken. Deze enquête is inmiddels afgerond en de uitkomst wordt momenteel door het bestuur geanalyseerd. Dit dient als belangrijke input voor de besluitvorming.

Bovendien was er bij de beide hoofdmachten behoefte om met het bestuur nog nader in gesprek te gaan. Deze klankbordsessies acht het bestuur waardevol. We willen graag ruimte geven voor gevoelens, meningen en emoties; alle drie zijn belangrijk bij de besluitvorming.

Verder polst het bestuur momenteel de bereidheid van verenigingen om thuiswedstrijden van v.v. Sweel op zaterdagavond 19:30 uur te spelen. Dit betreft zowel de verenigingen uit de zaterdagcompetitie (4e klasse E) als de zondagcompetitie (4eklasse D). De uitkomst is van belang omdat bezoekende clubs zich niet per definitie aan het bovengenoemde aanvangstijdstip hoeven te conformeren. Daarnaast worden door het bestuur ook andere relevante aspecten in ogenschouw genomen. Alles met het doel om tot een zo afgewogen mogelijk eindoordeel te komen.

Met deze tussenbalans hoopt het bestuur de leden op de hoogte te hebben gebracht van de stand van zaken en de stappen die tot dusverre zijn gezet. Op de instemmingvergadering zal het bestuur uitgebreid verslag doen van de gevolgde procedure.

 Bestuur v.v. Sweel

 

lid worden jeugd van vv Sweel
 
supportersvereniging vv Sweel Clubwebshop Muta