‘Van harte gefeliciteerd met jullie nieuwe vereniging VV SWEEL!Afgelopen zaterdag heeft de aftrap van de nieuwe vereniging VV SWEEL plaatsgevonden. In de middag speelden de senioren voetballers van de vereniging een onderling toernooi. De jeugdleden konden aan de slag met diverse voetbalvaardigheidsspellen en er werden wedstrijden levend tafelvoetbal gespeeld.    Meer dan 350 belangstellenden waren zaterdagavond op sportpark ’t Alterbarg bij het openingsfeest van v.v. Sweel aanwezig. ‘Van harte gefeliciteerd met jullie nieuwe vereniging VV SWEEL!’, trapte voorzitter Bart Meems in een bomvolle feesttent af. ‘Het is echt geweldig om te zien met hoevelen jullie zijn gekomen vandaag. Super!

Bart Meems toonde zich bijzonder trots op wat er samen is bereikt in Zweeloo en omstreken. ‘Nu we als nieuw bestuur een tijdje bezig zijn merken we hoeveel betrokken vrijwilligers, leden en supporters er zijn binnen VV SWEEL. Werkelijk hartverwarmend.’ Meems blikte nog even terug op de afgelopen periode, waarin door de besturen van de verenigingen Sportclub Zweeloo en ZBC hard een eendrachtig is gewerkt aan de totstandkoming van deze fusie. ‘Het heeft wat voeten in de aarde gehad, zelf ben ik er het laatste jaar nauw bij betrokken geweest. Ik merkte aan vele mensen dat ze het er aan toe hadden. De fusie mocht nu wel komen. De fusievergadering in februari 2013 was een hele belangrijke mijlpaal. Het besluit om te gaan fuseren werd in deze vergaderingen door de leden omarmd en gesteund.‘

De voorzitter van v.v. Sweel bedankte in zijn toespraak de beide oud-voorzitters Jan Katerberg en Henk Reinds. ‘Er is een lange en gedegen voorbereiding voorafgegaan aan de fusie en via deze weg wil ik Henk en Jan bedanken voor hun werk en dat de beide besturen de fusie mogelijk hebben gemaakt.’ Bart Meems ontkwam er niet aan om stil te staan bij de terugtrekkende beweging van de overheid. ‘Het verenigingsleven wordt steeds belangrijker in tijden waarin de Rijksoverheid en de gemeente Coevorden meer en meer de geldkranen dichtdraaien. In Zweeloo en de omliggende dorpen verdwijnen steeds meer voorzieningen. We kennen de perspectiefnota van de gemeente Coevorden en we zijn blij met de vooruitziende blik van wijze heren een jaar of 14 geleden bij de privatisering van het sportpark. Ook al zo’n mooi resultaat van de onderlinge samenwerking. Toch verwacht ik dat we het als vereniging uiteindelijk steeds meer zelf moeten rooien.’

Meems kwalificeerde in zijn maidenspeech de nieuwe VV Sweel als een kerngezonde club. ‘We hebben ruim 200 spelende seniorenleden en er voetballen 275 jongens en meisjes bij ons. Toch hebben ook wij te maken met teruglopende ledenaantallen in de senioren. Een trend die de laatste jaren al is ingezet.’ VV SWEEL is naar het oordeel van de preses ook en vooral een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om samen te sporten of naar de wedstrijden te kijken. ‘Uiteraard willen we graag op nivo voetballen en wedstrijden winnen, maar er is een belangrijke sociale kant aan het voetbal. De eenheid in de club is voor ons belangrijk, of je nou op zaterdag of zondag voetbalt je bent nu allemaal lid van en supporter van VV SWEEL.’

De twee verenigingen, Sportclub Zweeloo en ZBC hadden hun eigen cultuur en kenmerkende eigenschappen. Beiden hebben een lange en indrukwekkende historie, deze blijft volgens Bart Meems onderdeel van onze club. ‘Als nieuw bestuur gaan we op zoek naar wat ons samen sterk maakt. Er zijn vele goede dingen die we willen behouden. Waar nodig gaan we dingen veranderen. Veranderingen zijn belangrijk om ook in de toekomst op een goed niveau te kunnen voetballen en op een gezonde manier te kunnen bestaan. Is veranderen altijd leuk? Nee soms voelt dat wat ongemakkelijk. Bij een verandering laat je ook altijd wat achter je en is het maar afwachten of het werkelijk beter wordt. Ik ben er van overtuigd dat we er als VV SWEEL in slagen om een vereniging te vormen waar vele mensen zich thuis voelen, en met elkaar gaan we een hele mooie toekomst tegemoet. Dit gaan we samen doen.’

Het bestuur van VV SWEEL kent naast Bart Meems de volgende samenstelling: Jan Rein Koopman, Anoek van der Weide, Lennart Elders, Gerard Koops, Gertjan Reinders en Edwin Lahuis. De eerste algemene ledenvergadering staat geagendeerd op vrijdag 19 september a.s. Een belangrijk moment en ijkpunt was voor Meems zijn eerste bestuursvergadering met deze nieuwe groep. ‘Met een aantal van hen heb ik gevoetbald in de jeugdcombinatie ZBC/Sportclub Zweeloo. Op je 18e ging je dan elk je eigen weg naar de zaterdag of de zondag. Het contact verwaterde enigszins. Toch hebben we een sterke band met elkaar opgebouwd in de jeugd, je hebt samen in een team gevoetbald. En dat merken we nu in onze samenwerking. De stappen die eind jaren tachtig zijn gezet met het combineren van de jeugd hebben nu mede geleid tot de totstandkoming van VV SWEEL’

VV SWEEL kent uiteraard een jeugdafdeling. Deze wordt geleid door een jeugdbestuur. ‘Ook het jeugdbestuur kent een heel aantal nieuwe gezichten. Richard Kuper is nu de voorzitter van de jeugd van VV SWEEL. Ik wil hem en het jeugdbestuur heel veel plezier en succes toewensen en ik kijk uit naar een mooie samenwerking en vele sportieve hoogtepunten.’ Waar een nieuwe jeugdvoorzitter start neemt er ook iemand afscheid. De afgelopen 4 jaar was Henk Nijenbanning het boegbeeld van JVS, hij heeft in zijn jaren de jeugdafdeling verder weten te ontwikkelen. Henk heeft besloten om na 4 jaar te stoppen met het voorzitterschap van de jeugdafdeling. Namens het bestuur van VV Sweel bedankte Meems de scheidend jeugdvoorzitter van diens tomeloze inzet van de afgelopen jaren. Een terecht applaus vanuit het publiek volgde!

 

avonddeel-vv-sweel-005a

Bijschrift foto: Voorzitter Bart Meems van v.v. Sweel bedankt Henk Nijenbanning voor diens tomeloze inzet voor de jeugdafdeling van v.v. Sweel.

Een belangrijk partner voor VV Sweel is de beheersstichting van ons sportpark. ‘Zonder de stichting en haar vrijwilligers zou ons sportpark en de accommodatie er niet zo mooi bij liggen. Dankzij jullie hebben we een fantastische accommodatie waar we nog jaren mee vooruit kunnen’, aldus Bart Meems. De beheersstichting heeft de nieuwe vereniging een fraai cadeau geschonken: een vergadertafel met logo van vv Sweel voor de nieuwe bestuurskamer.

Hij benadrukte ook nogmaals het belang en de ijver van de vrijwilligers van VV Sweel. ‘Zonder hen zijn we niet in staat om wedstrijden te spelen, te trainen, de kantine open te houden, ons sportpark te onderhouden en nog veel meer andere dingen te organiseren. Wat ons sterk maakt is dat we samen veel kunnen doen binnen de club, als iedereen zijn deel doet in het vrijwilligerswerk dan lukt het ons om een hele mooie vereniging neer te zetten. Als bestuur kunnen we het niet alleen, we hebben jullie hulp hard nodig.’

Het samengaan van twee verenigingen gaat volgens Meems niet vanzelf. ‘We hebben ons als bestuur afgevraagd wat nu het meest van belang is bij de start van de nieuwe vereniging. Dit jaar zal voor ons in het teken staan van het zoeken van de eenheid, wat maakt ons samen sterk en wat bindt ons. Dat is uiteraard het voetbal, maar daarnaast het elkaar ontmoeten op het sportpark. De grote opkomst van vanavond beschouwen we dan ook als een grote steun en als ik jullie allemaal zo zie dan ziet de toekomst van VV SWEEL er heel goed uit!’ Met VV SWEEL is er ook een nieuwe supportersvereniging. Supportersvereniging Rood- Wit en de Vriendenclub van Sportclub Zweeloo hebben de handen ineen geslagen en gaan samen verder onder de naam Supportersvereniging VV SWEEL. Daar zijn we als vereniging heel blij mee.’

Daarna werd het startsein gegeven voor een informeel samenzijn en werd het buffet geopend. Er was door het bestuur een smaakvolle barbecue georganiseerd. In alle opzichten is v.v. Sweel klaar voor de toekomst en voor de start van de voetbalcompetitie.

lid worden jeugd van vv Sweel
 
supportersvereniging vv Sweel Clubwebshop Muta