Tevredenheid overheerst in jaarverslag vv Sweel Jaarverslag seizoen 2022-2023                   September 2023

Dit jaarverslag is opgesteld door de bestuursleden van vv Sweel onder regie van de secretaris van vv Sweel.                                                                    

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van 2022-2023. Het negende seizoen van vv SWEEL. Het bestuur bestond het afgelopen seizoen uit:

 • Anita Klingenberg-Bruinsma (voorzitter)
 • Geesje Meijerink (penningmeester)
 • Hilde Rotmensen (secretariaat)
 • Richard Speelman (wedstrijdsecretaris senioren en junioren)
 • Eduard Lahuis (technische zaken senioren)  
 • Henri Hooge (algemene jeugdzaken)
 • Hester Pronk-Kamman (faciliteitenbeheer en kleding)  
 • Jan Pol (tot november ’22) en Jeroen Zantingh (vanaf november ’22) sponsoring

vv SWEEL is een gezonde vereniging met in totaal 445 leden. Hiervan zijn 20 verenigingsleden, 17 relaties en 409 bondsleden. De bondsleden zijn te verdelen in 364 spelende en 45 niet spelende leden. Het ledenbestand bestaat uit 95 dames/meisjes. Er zijn in totaal 145 jeugdleden bij vv SWEEL. Ten opzichte van 21-22 zijn dit 4 jeugdleden minder. (Peildatum 13 september 2023, bron Sportlink)

Het verenigingsleven brengt lief en leed met zich mee. We hebben stil gestaan bij vreugde en verdriet.

Binnen vv SWEEL zijn zo’n 170 vrijwilligers betrokken bij heel verschillende zaken; o.a. kaartverkoop, kantinediensten, ledenadministratie, verslagen maken, omroeptoren, scheidsrechters, gastontvangst, onderhoudswerkzaamheden, kantine organisatie, bijhouden website en sociale media, leiders, enz. Om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet zijn in december 2022 op vele huisadressen in de omgeving een rollade of attentie voor de jeugd bezorgd als blijk voor waardering.

Op 16 juni jl is er een feestelijke avond voor vrijwilligers georganiseerd. Een ongedwongen avond met leuke quiz. Conclusie: voor herhaling vatbaar. De inzet van de vele vrijwilligers zorgt ervoor dat we een gezonde vereniging zijn. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen over het steeds lastiger vinden van vrijwilligers.

Vanaf seizoen 2018-19 is er gestart met één prestatie elftal, waarbij zaterdagavond wedstrijden tot de mogelijkheden horen. Afgelopen seizoen hebben we een aantal succesvolle, gezellige super-satuerday avonden gehad. Deze wedstrijden zorgen voor veel publiek, een volle kantine, lege koelkasten en veel gezelligheid. Ook hier geldt dat dit niet mogelijk zou zijn zonder de inzet van een vaste groep vrijwilligers. De belangstelling voor het spelen op zaterdagavond lijkt te stagneren, ondanks dat tegenstanders allemaal persoonlijk benaderd worden.

Eind 2018 zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met het Drents Verbond van FC Emmen. In samenwerking met aangesloten verenigingen maken we ons sterk om een sportief bolwerk te vormen in de regio Drenthe door intensieve samenwerking op sportief, financieel, organisatorisch en maatschappelijk gebied.

Senioren

Het afgelopen seizoen waren er in de competitie 9 senioren elftallen ingeschreven; 3 heren en 2 dames in de zaterdagcompetitie en 4 heren in de zondagcompetitie. Voor de vrijdagavond deden mee een 35+, een 45+ 7×7 heren- en een 30+ 7×7 damesteam. Ook kwam er een zaalteam uit in de competitie. Thuiswedstrijden worden op vrijdagavond in de sporthal van Oosterhesselen gespeeld.

Walking Football is niet meer weg te denken van het sportpark. De groep bestaat inmiddels uit ongeveer 15 enthousiaste mannen.

De resultaten

In het seizoen 2022-23  is Marnix Bakker uit Oosterhesselen gestart als hoofdtrainer. Na een succesvol eerste helft van het seizoen is het contract met Marnix in december ’22 verlengt voor seizoen 23-24. Qua prestaties kunnen we terugkijken op een bijna voortreffelijk seizoen. In een spannende eindstrijd van de competitie en nacompetitie is het helaas niet gelukt om te promoveren naar de 2e klasse.

vv Sweel zondag 3 werd met prachtige resultaten kampioen. In de statistieken was dit team ook het team met het hoogste winstpercentage.

Jan Roelof Jansen was in seizoen 2022-2023 de trainer van dames 1 en 2. Dames 1 is in een spannende bekercompetitie ver gekomen. In de halve finale bleek Westerwolde te sterk om richting finale te gaan. Door verschillende omstandigheden als blessures, zwangerschap, werk en verre reizen was het soms een uitdaging om wekelijks twee teams te kunnen laten spelen. Voor seizoen 2023-24 is Richard Hermes benoemd als trainer voor dames 2.

In totaal zijn er 323 thuiswedstrijden gespeeld, wonnen we 164 van de thuiswedstrijden en was 26 november ’22 de speeldag waarop de meeste wedstrijden werden gewonnen.

Scheidsrechters

De coördinatie van de scheidsrechters was ook dit jaar in handen van de wedstrijdsecretaris, Richard Speelman. Op sommige dagen is het een uitdaging om de bezetting rond te krijgen. We mogen trots zijn dat het telkens weer lukt. Ook hiervoor geldt ‘waar zouden we zijn zonder vrijwilligers’. Het merendeel van de wedstrijden zorgen we zelf voor een scheidsrechter. De scheidsrechters  ontvangt voor het leiden van een wedstrijd een vergoeding van € 7,50 per wedstrijd. Dit seizoen hebben 10 succesvol de opleiding tot spelbegeleider gevolgd.

Jeugd

De coördinatie binnen de jeugd is sinds seizoen 2021-2022 in handen van twee coördinatoren; Jeroen Dijkstra voor de bovenbouw (J/MO 13- J/MO 19) en Jaap Scholing voor de onderbouw (J/MO 7- J/MO 11). Zij zijn bezig met het implementeren van het Jeugdplan op basis van de spelprincipes van de KNVB.

VV SWEEL startte de competitie met 16 teams. Gelukkig mocht een aantal teams een kampioenschap vieren. Na een aantal jaren van Covid hebben we weer meegedaan aan de ZDO competitie.  

De Jeugdvoetbaldagen zijn dit jaar van 3 t/m 5 mei jl. georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers. Met 55 deelnemers werd onder leiding van 8 trainers volop gevoetbald en waren deze dagen een groot succes. De voetbaldagen waren dit jaar alleen toegankelijk voor leden van vv Sweel.

Ook dit jaar hebben veel mensen zich belangeloos ingezet voor onze mooie vereniging. Enkele mensen hebben afscheid genomen, maar dat maakt dat er ook weer ruimte is voor nieuwe gezichten. We hebben er alle vertrouwen in dat 2023-24 een schitterend seizoen gaat worden.

Uitgevoerde acties

Wedstrijd secretariaat

 • Het wedstrijdsecretariaat wordt bemenst door Richard Speelman. Gert Willems zorgt wekelijks voor een indeling van de kleedkamers en de velden.

Kantine/Kleding 

 • De schoonmaak van het sportcomplex is uitbesteed aan een schoonmaakbedrijf.
 • De kantine is een belangrijke ontmoetingsplaats en inkomstenbron voor de vereniging.
 • Het sleutelplan is uitgevoerd. Dit betekent dat er minder sleutels in omloop zijn en dat de kantine van afstand is te openen.
 • Er zijn stappen gezet om het gebruik van contant geld in de kantine te verminderen.
 • Er is een samenwerking met Sligro aangegaan.  
 • Het werken met vrijwilligers in de kantine en de opkomst van de kantinediensten verloopt naar tevredenheid. Aan het begin van het seizoen ervaren we opstart uitdagingen en is herhaling van de afspraken qua regels in- en rondom de kantine noodzakelijk.  
 • Bewustwording dat het beleid van alcohol onder de 18 jaar strenger uitgevoerd moet gaan worden.
 • De kledingcommissie heeft ervoor gezorgd dat alle teams weer voorzien waren van een keurig tenue. De kledinglijn van Muta heeft een update ondergaan. Door grondstoffen problemen lopen we soms tegen leveringsproblemen aan.   

Sponsorcommissie

 • De sponsorcommissie zorgt voor een belangrijke inkomstenbron en betrokkenheid van sponsoren bij de vereniging. Er is sprake van een stabiele groep sponsoren.
 • De sponsoren ontvangen regelmatig een nieuwsbrief van de sponsorcommissie.
 • Als vereniging proberen we waar mogelijk aandacht te hebben voor onze sponsoren.
 • Rondom het sportpark wordt met oog voor detail steeds meer aandacht besteed aan de uitstraling. Denk aan de folie op het entreehokje.
 • Hoofdsponsor Zwaagstra heeft het contract met vv Sweel verlengd. Binnenkort zullen we hier in de communicatie nog extra aandacht aan besteden.  

Algemeen

 • Het beleid Veilig Sportklimaat is in 2018-19 ingevoerd. Dit beleid is op de website van   vv Sweel te vinden. Consequentie is dat iedere trainer en leider bij de jeugd een verklaring omtrent gedrag (VOG) aanlevert. Jannie van der Weide is sinds 2019 aangesteld als vertrouwenspersoon. Ze heeft het afgelopen seizoen gelukkig geen directe meldingen van onveilig of ongewenst gedrag ontvangen.
 • Het sportpark is op zaterdagochtend en door de week tot 20.00 uur rookvrij. Buiten deze tijden kan worden gerookt op de aangewezen plek. Het uitvoeren van het beleid vraagt een lange adem, discipline en aanpassing in gedrag. Helaas is ook op het sportpark de vape sigaret gesignaleerd. Het beleid staat op de to-do-list van het bestuur om geëvalueerd te worden. 
 • Er is door de verbouwing van de kleedkamers, de hoge energieprijzen en de uitdaging t.a.v. de velden afgelopen seizoen regelmatig overleg geweest met het dagelijks bestuur van de Stichting Alterbarg. Door de weersomstandigheden, aanwezige engerlingen en in het verleden aangebrachte aanpassingen vragen de velden de nodige aandacht
 • Voor de ordediensten/gastontvangst is de vaste betrouwe groep uitgebreid met een aantal nieuwe vrijwilligers.
 • In de periode van nov’22 – maart ’23 heeft een grote verbouwing van de achterste kleedkamers plaatsgevonden. Onder leiding van het bouwteam bestaande uit Jan Rein Koopman en Bernd Hollander is door vakkundige bedrijven, binnen de begroting, een prachtig resultaat neergezet waar we jaren mee vooruit kunnen.

Activiteiten

 • De kerstactie werd voor het eerst in digitale vorm uitgevoerd, waarbij de bestellingen en betalingen via een website konden worden uitgevoerd. Dit gaat nog geëvalueerd worden door de commissie.
 • Door het bestuur werd voor ieder team een bedrag beschikbaar gesteld voor een teamuitje o.i.d. Het merendeel van de teams heeft hier gebruik van gemaakt.
 • In juni ’23 werd door de toernooicommissie een 2-daags boarding toernooi georganiseerd.  

Wij willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet!  Samen hebben we er een sportief en gezellig seizoen van gemaakt. Dank!

Vooruitblik seizoen 2023-24

Het bestuur zal in seizoen 2023-2024 bestaan uit 9 leden te weten:

 • Anita Klingenberg (voorzitter)
 • Geesje Meijerink (penningmeester)
 • Hilde Rotmensen (ambtelijk secretaris)
 • Jos Naber (wedstrijdsecretaris)
 • Henri Hooge (algemene jeugdzaken)
 • Eduard Lahuis (technische commissie senioren)
 • Jeroen Zantingh (sponsoring)
 • Jesper Reuvers (faciliteitenbeheer)
 • Hester Pronk-Kamman (kleding en ondersteuning waar nodig)  

Op sportief vlak hopen wij dat de selecties heren en dames en de jeugdteams een succesvol seizoen gaan draaien.

We gaan de komende periode verkennen hoe een intensievere samenwerking met Stichting Alterbarg en vv Sweel vorm en inhoud kan krijgen. Uiteraard zullen we de leden informeren als er beslissingen genomen moeten worden.

Zal de secretaris scherper zijn op een correcte uitvoering van de AVG regels 😊

Tevens hoopt het bestuur dat de missie en visie verder uitgebouwd gaat worden. Zonder vrijwilligers heeft de vereniging geen bestaansrecht. Als eenieder op zijn/haar wijze betrokkenheid toont en zich inzet voor vv SWEEL kunnen we samen verder bouwen aan een vereniging waar jij je thuis voelt, trots op wilt zijn en waar je energie van krijgt. We zullen het immers samen moeten doen.

Wij hopen op een plezierig en succesvol seizoen!

Het bestuur van vv SWEEL

Zweeloo, 18 september 2023

Voorzitter:

Secretaris:

lid worden jeugd van vv Sweel
 
supportersvereniging vv Sweel Clubwebshop Muta