Spelprincipes voortaan rode draad jeugdopleiding vv Sweel
Vv Sweel is een vereniging met ambitie. De voetbalclub uit Zweeloo streeft ernaar om op alle niveaus beter te worden. De club was zoekende hoe deze doelstelling verder gestalte kan worden gegeven.

In dat kader werd René Grummel, hoofd Jeugdopleiding van FC Emmen, uitgenodigd om tijdens een voorlichtingsavond een toelichting te geven op het jeugdbeleid van FC Emmen. Grummel vertelde over wat de Drentse profclub graag ziet binnen de eigen jeugdopleiding. Hij gaf daarbij een interessant inkijkje hoe ook de amateurclubs dit in de praktijk kunnen brengen.

Brainstormsessies
Grummel verduidelijkte bepaalde spelprincipes die worden toegepast bij FC Emmen. Mede door deze duidelijke presentatie raakte vv Sweel ervan overtuigd dat spelprincipes de basis van de eigen opleiding moeten gaan vormen. Er zijn inmiddels een paar avonden georganiseerd, waarbij met een aantal betrokkenen de plannen op haalbaarheid zijn besproken. Zaken die op deze brainstormsessies aan de orde kwamen, waren onder meer hoe de club houvast en structuur kan bieden aan de jeugdtrainers en leiders. Met als uitgangspunt dat er een duidelijke rode draad binnen de jeugdteams zichtbaar dient te zijn. 

Haalbaar en passend
Er is voor gekozen om spelprincipes voortaan de basis te laten vormen voor het nieuwe jeugdplan. Er is gekeken wat haalbaar is en wat past binnen de vereniging. Het is de bedoeling dat deze spelprincipes leidend zullen zijn voor de speelwijze van de jeugdteams en de manier waarop er getraind wordt.

Bijeenkomsten
Op vrijdag 10 mei a.s. en vrijdag 7 juni a.s. worden er twee bijeenkomsten georganiseerd, waarbij ook een afvaardiging van de KNVB aanwezig zal zijn. Tijdens deze bijeenkomsten, gericht op alle trainers en leiders van de jeugdteams, zullen de spelprincipes worden uitgelegd en er is een praktijk gedeelte. Hierbij zal verduidelijkt worden hoe men de spelprincipes kan vertalen naar een training en/of wedstrijd.

Het jeugdplan van vv Sweel is inmiddels aangepast. Het is de bedoeling dat met ingang van komend seizoen – aan de hand van het nieuwe plan – de spelprincipes de basis zullen vormen van trainingen en wedstrijden.
lid worden jeugd van vv Sweel
 
supportersvereniging vv Sweel Clubwebshop Muta