Organisatie vv SweelDe afgelopen maanden heeft het bestuur van VV SWEEL een missie en visie uitgewerkt en een daarbij passende organisatiestructuur opgesteld. Met de missie en visie willen we aangeven wat we belangrijk vinden en waar we voor staan als vereniging. Met de nieuwe organisatiestructuur willen we duidelijkheid bieden aan onze leden over hoe de vereniging werkt, wie welke taken verricht en bij wie je terecht kan voor vragen. Dit organogram wordt tijdens de ledenvergadering van 11 september 2015 besproken.

Een belangrijke wijziging in de organisatie is dat het jeugdbestuur wordt geïntegreerd in het hoofdbestuur. De jeugd is een essentieel onderdeel van onze vereniging en we vinden het belangrijk dat de jeugd ruim vertegenwoordigd is in het bestuur. Daarom voegen we twee bestuursleden toe aan het hoofdbestuur. In totaal zullen drie bestuursleden gericht zijn op de jeugd. Verder wordt er gewerkt met commissies om de jeugdafdeling draaiende te houden en verder te verbeteren.

De nieuwe organisatiestructuur is in een organogram uitgewerkt. Deze is via deze link te vinden op onze website.

Veranderingen in het bestuur
Hoe is de samenstelling van het bestuur en wie doet wat vanaf dit seizoen? Twee van de huidige bestuursleden (Gertjan en Lennart) treden af en zijn niet verkiesbaar. Lennart en Gertjan, beiden al bestuurslid van de verenigingen voor de fusie, hebben reeds bij de start van de nieuwe vereniging aangegeven dat dit hun laatste bestuursjaar was.
Vier nieuwe leden stellen zich kandidaat: Wichard Vorsteveld, Jasper Manting, Hilde Rotmensen, en Richard Kuper. Richard en Hilde waren afgelopen seizoen al actief in het jeugdbestuur en zijn nu kandidaat om toegevoegd te worden aan het hoofdbestuur. Al enige tijd zijn ook Jasper en Wichard al betrokken bij het bestuur.

Het bestuur kent de volgende leden en kandidaat-leden. Daarbij zijn de aandachtsgebieden per persoon aangegeven.

Naam Functie
Bart Meems Voorzitter
Anoek van der Weide Penningmeester
Jan Rein Koopman Secretaris/commerciële zaken
Gerard Koops Technisch coördinator senioren
Lennart Elders (aftredend per 11/9) Faciliteiten beheerder (accommodatie, kleding, materialen, kantine).
Gertjan Reinders (aftredend per 11/9) Stichtingzaken, jeugd.
Edwin Lahuis Wedstrijdsecretaris
Wichard Vorsteveld
(kandidaat bestuurslid)
Faciliteiten beheerder
Jasper Manting
(kandidaat bestuurslid)
Technisch coördinator jeugd
Hilde Rotmensen
(kandidaat bestuurslid)
Huidige wedstrijdsecretaris jeugd, straks bestuurslid/wedstrijdsecretaris voor jeugd en uitvoering secretariaat.
Richard Kuper
(kandidaat bestuurslid)
Huidige jeugdvoorzitter, straks bestuurslid algemene voetbalzaken jeugd.

We hebben per functie in het kort opgeschreven waar het betreffende bestuurslid voor verantwoordelijk is en welke taken bij de functie horen. Om hier transparant en duidelijk over te zijn naar onze leden toe. Deze beschrijvingen zijn terug te vinden op onze website via de volgende link.

En dan nog dit:
Het bestuur alleen kan de vereniging niet draaiende houden. Daarvoor hebben we onze leden en vrijwilligers hard nodig en gelukkig zetten vele mensen zich ook in voor de club. We verwachten dat al onze leden een steentje bijdragen aan het in stand houden van onze mooie vereniging. We merken helaas dat er ook leden zijn die dit minder vanzelfsprekend vinden en dat zien we bijvoorbeeld terug in de bereidheid van een aantal mensen bij het draaien van kantinediensten. Dit is voor ons zeer ongewenst en we zullen dan ook een beroep blijven doen op al onze leden, om te voorkomen dat het werk gedaan moet worden door een klein groep (vaak dezelfde) mensen.

Algemene ledenvergadering
Op 11 september 2015 is de algemene ledenvergadering. We zullen stil staan bij onze missie, visie en nieuwe organisatiestructuur. We zijn erg benieuwd hoe onze leden denken over de toekomst van onze vereniging en gaan dan ook graag in gesprek.

Tot ziens op de ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,
Bestuur VV SWEEL

lid worden jeugd van vv Sweel
 
supportersvereniging vv Sweel Clubwebshop Muta