Nieuw slot kantineBeste leden,           

Afgelopen jaren is er veel veranderd binnen vv Sweel. Dit alles heeft er voor gezorgd dat we een vereniging hebben waar we trots op kunnen zijn.

Voor de komende periode staan er ook nog een aantal ontwikkelingen op de agenda, waaronder het verbouwen van de kleedkamers.

Door wisselingen in het bestuur, commissies, groenploeg etc. is gebleken dat er veel sleutels van de kantine in omloop zijn en dat sleutels soms onderling worden overgedragen, hierdoor mist het overzicht. Het bestuur heeft daarom besloten om het slot van de kantine te gaan vervangen. 

Dit gaat het volgende betekenen:

  • Er zullen een aantal sleutels beschikbaar zijn die aan vaste personen gegeven worden en waarbij moet men tekenen voor ontvangst en ook weer als de sleutel ingeleverd wordt. 
  • De overige leden kunnen via de deur met het elektronische slot, die op afstand geopend kan worden, naar binnen. 

De volgende personen kunnen hiervoor benaderd worden, waarbij de voorkeur uitgaat naar het groepshoofd van je eigen kantinedienst groep. 

Hester Pronk, bestuurslid telefoonnummer: 0620947204

Rick ter Avest

Thomas Kamman

Jeroen Zantingh        

Ruben Looije

Jan Roelof Jansen    

Lars Prinsen

Marco de Vries          

Henri Hooge

Elon de Lange

Het slot zal dinsdag 4 oktober a.s. worden vervangen.

NB. Alle oude sleutels kunnen worden ingeleverd bij de kantinedienst achter de bar. 

lid worden jeugd van vv Sweel
 
supportersvereniging vv Sweel Clubwebshop Muta