Ledenvergadering Supportersvereniging VV SweelOp woensdag 9 november is de ledenvergadering van Supportersvereniging VV Sweel.

Aanvang: 20:00 uur

Agenda   

1 Opening
2 Mededeling en ingekomen stukken
3 Verslag penningmeester
4 Verslag kascommissie
5 Jaarverslag 2021/2022
6 Nieuw bestuurslid: Dieneke Zwaagstra
7 Rondvraag
8 Sluiting vergadering

lid worden jeugd van vv Sweel
 
supportersvereniging vv Sweel Clubwebshop Muta