Gert Naber; aanvoerder sponsorcommissieHet is altijd belangrijk om te onthouden dat een vrijwilliger onbetaald werk doet en plezier beleeft aan wat vrijwilligers doen voor onze vereniging. In de komende periode besteden we op onze site met regelmaat aandacht aan de beleving, motivatie en het gevoel van de vrijwilliger.

In deze eerste editie een portret van

Gert Naber ; aanvoerder sponsorcommissie v.v. Sweel

Het begrip sponsoring is tegenwoordig volkomen ingeburgerd bij sportverenigingen en is nodig om de reguliere inkomsten uit contributie en kantine aan te vullen. Bij v.v. Sweel is dat niet anders. De sponsorcommissie van de club heeft een belangrijke (pro)actieve rol in het opstellen en verder ontwikkelen van het sponsorbeleid.

De eind mei aangetreden sponsorcommissie van v.v. Sweel heeft zich als doel gesteld om de sponsoring professioneler te organiseren. ‘We zetten ons in om de huidige sponsors te behouden en nieuwe sponsors te verwerven. Daarnaast neemt de persoonlijke aandacht voor een sponsor bij ons een belangrijke plaats in’, geeft Gert Naber een toelichting. Naast zijn activiteiten als aanvoerder van de sponsorcommissie is hij samen met Gerwin Tiems actief als elftalleider van de ‘talenten’ van Sweel 3 (zon).

Gert is content met de gemêleerde samenstelling van de sponsorcommissie. ‘De groep bestaat uit Geert Kiers, Lennart Elders, Bart Meems, Jan Pol en Jan Rein Koopman. Allemaal clubmensen met een goed netwerk en een brede ervaring. Echt een goede mix.’

De afgelopen periode is vooral gebruikt om de basis op orde te krijgen. ‘Zo zijn de sponsorpakketten herzien, is gezocht naar meer exposure mogelijkheden op en rond ’t Alterbarg en is er meer structuur in het sponsorbestand gebracht. Dit alles heeft geresulteerd in een nieuwe sponsorbrochure. Zodra deze gereed is, staat ons niets meer in de weg om de boer op te gaan en het gesprek aan te gaan met bestaande en potentiële nieuwe sponsoren. Iedereen is welkom en elke vorm van sponsoring wordt door ons enthousiast ontvangen. Eén ding is zeker: we willen de sponsoren meer bij de club gaan betrekken.’

Gert Naber zou met de sponsorcommissie graag grotere stappen willen zetten, maar de groep kent de beperkingen. ‘Ja, het moet allemaal gebeuren met vrijwilligers en in onze schaarse vrije tijd. Dit zullen we moeten accepteren.’ Op de vraag hoe lastig het is om nieuwe sponsoren enthousiast te maken voor v.v. Sweel, geeft Gert een tweeledig antwoord. ‘Er zijn bedrijven die zich al afvroegen wanneer we een keer langs kwamen! Echter, er zijn ook bedrijven waarvan je verwacht dat ze wel iets zullen doen, maar waarbij je vervolgens bot vangt. Op zich staat het iedereen uiteraard vrij om zijn eigen keuzes te maken.‘

De sponsorcommissie van v.v. Sweel komt maandelijks bij elkaar om de actuele zaken door te spreken en de voortgang van de actielijst te borgen. ‘De laatste tijd was de frequentie iets hoger omdat we vonden dat we grotere stappen moesten zetten. Daarnaast komen we nog regelmatig op kleinere schaal bijeen, buiten de officiële vergaderingen om.’

Bijschrift foto: Gert Naber is een betrokken vrijwilliger van v.v. Sweel. De in Meppen woonachtige Naber is aanvoerder van de sponsorcommissie en samen met Gerwin Tiems elftalleider van Sweel 3 (zon).

lid worden jeugd van vv Sweel
 
supportersvereniging vv Sweel Clubwebshop Muta