Een jaar na de fusie: een gesprek met voorzitter Bart MeemsDe samensmelting van ZBC en Sportclub Zweeloo tot vv Sweel dateert van 1 juli 2014. Tijd voor een terug- en vooruitblik met Bart Meems, de eerste voorzitter van de fusieclub.

Wegen de voordelen van een fusie op tegen de nadelen? Een jaar na dato kan voorzitter Bart Meems de balans wel opmaken. De nadelen? Echte nadelen zijn er volgens Bart niet. Met het fuseren van ZBC en Sp. Zweeloo zijn deze bekende namen verdwenen, maar is de bijbehorende voetbalhistorie van 92 respectievelijk 48 jaar in Zweeloo onderdeel van de nieuwe vereniging vv Sweel geworden. De voordelen? Dat lijstje is wat langer: meer saamhorigheid, een breed aanbod van voetbalmogelijkheden (o.a. 7×7 45+ voetbal) en een duidelijke visie en missie.

Natuurlijk ging het niet direct allemaal van een leien dakje, vertelt Bart. “We hebben als nieuw en redelijk onervaren bestuur wat afgevergaderd! Maar toch overheerste vanaf het begin het positieve gevoel. Al bij het openingsfeest in augustus merkten we bij de vrijwilligers en leden veel energie om er iets moois van te maken en dat neem je als bestuur mee. Ik kijk dan ook zeker tevreden terug op dit eerste seizoen, de fusie is goed voor de verenigingen en het dorp geweest. Het heeft de saamhorigheid positief versterkt. Daarin hebben we trouwens ook actief geïnvesteerd middels een aantal ledenactiviteiten, zoals het openingsfeest, de kerstactie, de nieuwjaarsborrel en recent de seizoensafsluiting.”

“Samen moeten we de nieuwe vereniging dragen”, vervolgt Bart. “Als bestuur kunnen we dat niet alleen. Iedereen moet, indien mogelijk, zijn steentje bijdragen. We mogen iets terugverwachten van onze leden. Soms is dat een proces van wat langere adem, zoals de bezetting van de kantinediensten. Dat vergt dan extra aandacht en energie, maar gelukkig zien we hierin de laatste maanden ook de nodige verbeteringen.”

Natuurlijk horen ze als nieuwbakken bestuur nog wel eens oude sentimenten, maar deze werken niet belemmerend, vertelt Bart. “Iedereen moet kunnen zeggen hoe hij of zij iets ervaart. Als bestuur willen we open en transparant uitleggen wat we doen en waarom. We hebben zeker een luisterend oor, immers wij hebben niet alleen de wijsheid in pacht. Ook hier geldt: we moeten het samen doen.”

Sportief heeft de fusie in het eerste seizoen bij de senioren nog niet direct tot successen geleid. Het zaalteam werd weliswaar kampioen en Sweel 1 (zaterdag) deed tot op de laatste wedstrijddag mee om promotie naar de 4e klasse, maar verder was het zoeken naar aansprekende resultaten. De hoofdmacht van Sweel (zondag) degradeerde helaas naar de 4e klasse. De dames draaiden een goed seizoen met een 4e plaats. Het volgend seizoen zal vv Sweel zelfs vertegenwoordigd zijn met twee damesteams. “Waarbij het eerste team vooral prestatiegericht zal zijn.”, benadrukt Bart. “Het is trouwens fantastisch hoe het dames- en meisjesvoetbal bij ons leeft. Bij naburige verenigingen zien we een teruggang, maar bij vv Sweel is deze tak een groeiend succesverhaal.”

En dan de jeugd, ”het fundament onder de vereniging”, zoals Bart het jeugdvoetbal treffend kwalificeert. Structureel investeren in het verbeteren van de jeugdopleiding staat dan ook hoog in het vaandel van de vereniging, vertelt Bart gedreven. “Gedurende het afgelopen seizoen zagen we al een doorstroming van enkele A-junioren naar de 1e elftallen. Dat is een bewijs dat we op de goede weg zijn. Maar we willen het nog beter aanpakken. Met een gedegen jeugdplan en gekwalificeerde trainers voor (in ieder geval) de A t/m D-junioren streven we er naar het beste uit de jeugdspelers te halen. Met daarboven een Hoofd jeugdopleiding en een bestuurslid technische zaken jeugd in de persoon van een ervaren voetbalman als Jasper Manting, hopen we de komende jaren een uitstekende jeugdafdeling te hebben.”

Foto Monique Jonkman-Koolen

Bron: Oes Eig’n Kraantien 24 juni 2015

lid worden jeugd van vv Sweel
 
supportersvereniging vv Sweel Clubwebshop Muta