Brandhout in de aanbiedingDe groenploeg heeft ook dit winterseizoen weer gesnoeid en flink wat brandhout verzameld.

Voor leden en vrijwilligers van v.v. Sweel die belangstelling hebben voor dit hout ~ wat verkocht wordt voor €30 per m3 ~ graag even aanmelden bij Aaldert Kamman tel 06 -51 93 58 07 of via de mail aaldertkamman51@gmail.com

Dit graag vóór 21 mei a.s. zodat het als er meerdere gegadigden zijn verdeeld kan worden

 

Namens de Alterberg stichting.

Aaldert Kamman

lid worden jeugd van vv Sweel
 
supportersvereniging vv Sweel Clubwebshop Muta