Bezuinigingen treffen voetbalclubs gemeente Coevorden keihardCoevorden – De voetbalclubs in de gemeente Coevorden zitten ernstig in hun maag met de door het gemeentebestuur voorgenomen bezuinigingen per 2016. De clubs maken zich serieus zorgen over hun financiële bestaansrecht.

Zij vinden het bovendien onbegrijpelijk en verontrustend dat op brieven, om hier samen met elkaar over in gesprek te gaan, van 27 oktober 2014 en 22 januari 2015 nog geen enkele reactie van het college van burgemeester en wethouders is ontvangen. De clubs maken zich zeer ongerust om deze houding. Slechts van drie raadsfracties ligt er een uitnodiging om de bezwaren toe te lichten.

Bron: Coevordenhuisaanhuis.nl

‘Met grof geweld’

Woordvoerder Jan Ambergen: ‘Nadat er in de eerste tien jaar na de gemeentelijke herindeling niets is gebeurd aan het harmoniseren van huren, energiekosten, aantallen velden en kleedkamers is daar pas in de laatste vijf jaar aan gewerkt. Dit leidde voor vele clubs tot fikse huurverhogingen. Het nu zelf moeten betalen van de energienota leidde tot kostenverhogingen tot wel € 10.000,- per jaar. De jeugdsubsidie werd afgeschaft. Deze maatregelen zijn bij diverse clubs keihard aangekomen. Nu gaat het nieuwe college, alsof er niets gebeurd is, met grof geweld verder.’

De clubs moeten vanaf 2016 de gehele accommodatie, zoals kleedkamers en clubgebouwen, zelf onderhouden. Ambergen ‘De grootste dreun die wordt uitgedeeld is het besluit dat ook de velden zelf moeten worden onderhouden, zowel het wekelijkse onderhoud als de zomerrenovatie.’ De clubs zeggen dit zowel praktisch als technisch niet te kunnen. ‘Ze zullen genoodzaakt zijn dit werk uit te besteden aan gespecialiseerde bedrijven. De kosten hiervan zullen per club variëren van € 35.000,- tot € 50.000,- per jaar’, weet Ambergen.

KNVB: nergens zo rigoreus in Noord-Nederland

Heel veel werk bij de voetbalclubs wordt reeds uitgevoerd door een groot leger van vrijwilligers. Ambergen: ‘Maar eens houdt het op. Wij zien de door de gemeente opgelegde taakverzwaring als een grote bedreiging voor het vrijwilligerssysteem. De KNVB heeft aangegeven in Noord-Nederland geen gemeente te kennen waar zulke rigoureuze maatregelen zijn genomen.’

De clubs zijn inmiddels samen met de KNVB een onderzoek gestart of de gemeente Coevorden voor de rechter kan worden gedaagd.

Verzet

In gezamenlijk overleg hebben de clubs uit de gemeente Coevorden besloten zich met hand en tand te gaan verzetten tegen de voorgenomen maatregelen. Allen zien ze een ernstige bedreiging van het bestaansrecht op zich afkomen. ‘Wij vinden het zorgelijk en onbegrijpelijk dat het pas aangetreden college sport niet meer als kerntaak van de gemeente ziet’, aldus Ambergen. ‘Het verenigingsleven vormt volgens de clubs een belangrijk onderdeel van de participatiemaatschappij waar ook de gemeente Coevorden naar streeft. Het maatschappelijk en sociaal belang van meer dan tweeduizend voetballende jeugd- en senioren leden alleen aan vrijwilligers overlaten, is onverantwoord en Coevorden onwaardig.’

lid worden jeugd van vv Sweel
 
supportersvereniging vv Sweel Clubwebshop Muta