Beknopte uitleg wisselen van speeldag v.v. SweelNu v.v. Sweel een feit is, is het ook mogelijk te kiezen tussen de zaterdag en de zondag als speeldag.

Het wisselen tussen de speeldagen gedurende het seizoen kan niet in alle gevallen.

Hieronder een korte uitleg van de regels van het wisselen van speeldag.

Wanneer een speler 1 keer heeft gespeeld met een senioren team in de A categorie, dan moet deze speler op die speeldag blijven voetballen. Dit geldt ook voor de jeugd

Voorbeeld:

Een speler van v.v. Sweel zaterdag 2 (B categorie) doet 1 wedstrijd mee met VV Sweel zondag 2 (A categorie), deze speler moet dan de rest van het seizoen op de zondag voetballen. Hij mag dan wel in een lager elftal van de zondag voetballen als hij nog geen 15 wedstrijden in het 2e heeft gevoetbald.

Een speler mag wel blijven wisselen in de B categorie als hij nog geen wedstrijd heeft gespeeld in de A categorie.

Voorbeeld:

Een speler van v.v. Sweel zondag 4 (B categorie) doet 1 wedstrijd mee v.v. Sweel zaterdag 3 (B categorie), Deze speler mag dan nog steeds op de zondag en op de zaterdag voetballen.

Zie onderstaand voor het officiële reglement van de KNVB:

Uit reglementen amateurvoetbal

Artikel 17 – Bijzonderheden ten aanzien van het deelnemen aan wedstrijden

1. a. Een seniorspeler, die bij zijn vereniging aan de competities van zowel het zaterdag- als zondagvoetbal kan deelnemen, mag, zodra hij eenmaal voor zijn vereniging in een wedstrijd in één van beide competities in categorie A is uitgekomen tijdens dat seizoen alleen nog deelnemen aan die competitie, behoudens dispensatie van het bestuur amateurvoetbal.

b. Een jeugdspeler die bij zijn vereniging aan de seniorencompetitie van zowel het zaterdag- als het zondagveldvoetbal kan deelnemen, mag, zodra hij eenmaal voor zijn vereniging in een wedstrijd in een van beide competities is uitgekomen tijdens een seizoen alleen nog deelnemen aan de seniorencompetitie waarin hij is uitgekomen, behoudens dispensatie van het bestuur amateurvoetbal.

2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van het Algemeen Reglement geldt dat een speler niet belemmerd mag worden om zowel in een veldvoetbalcompetitie als in een zaalvoetbalcompetitie uit te komen.

3. Een trainer-coach mag gedurende het seizoen dat hij bij de KNVB als trainer-coach van een elftal/team geregistreerd staat of heeft gestaan uitsluitend als speler deelnemen aan bindende wedstrijden van dit elftal/team in de hiertoe door het bestuur amateurvoetbal aangewezen competitieklassen, behoudens dispensatie van het bestuur amateurvoetbal.

Uit Bewaarnummer veldvoetbal:

1.1 Scheiding categorie A en B veldvoetbal

Voor de categorie B (overig) veldvoetbal zijn er meer eenvoudige regels ingevoerd. Deze versoepeling van de regels binnen categorie B vergemakkelijkt het competitieverloop op dit niveau, maar neemt zeer zeker het serieuze karakter van deze competitie niet weg. Verder is hiermee een uniforme landelijke, tevens meer duidelijke scheiding tussen categorie A en categorie B veldvoetbal gerealiseerd; de regels voor categorie A blijven namelijk gehandhaafd.

Categorie A

Voor seizoen 2013/‟14 geldt voor de categorie A de volgende indeling:

– Mannen veldvoetbal standaard topklasse tot en met de zesde klasse.

– Mannen veldvoetbal reserve hoofdklasse tot en met de reserve derde klasse (voor district Zuid II ligt de grens bij de reserve vierde klasse).

– Vrouwen veldvoetbal Women‟s BeNe League tot en met derde klasse.

– A-, B-, C-junioren eredivisie tot en met de eerste klasse.

– D-pupillen eerste divisie tot en met hoofdklasse.

In jeugdwedstrijden in de categorie A mogen geen dispensatiespelers uitkomen.

Ook voor D-pupillen geldt dat een speler die in vijftien of meer competitiewedstrijden in categorie A is uitgekomen, niet meer voor een lager elftal (categorie A óf B) mag uitkomen in competitie- en/of bekerwedstrijden.

Voor categorie A gelden verder géén verruimende maatregelen, maar blijven de reglementen en bestuursbesluiten gehandhaafd.

Verplaatsen van wedstrijden in datum en/of tijd

Voor categorie A geldt dat de KNVB de datum en/of de aanvangstijd van de wedstrijd, op schriftelijk verzoek van beide verenigingen, kan wijzigen. Deze wedstrijd moet echter altijd plaatsvinden voorafgaand aan de oorspronkelijke wedstrijddatum.

NB Voor categorie A mannen senioren reservevoetbal en categorie A vrouwen derde klasse geldt een verruimende maatregel voor het inzetten van wisselspelers. Zie hiervoor hoofdstuk 3.7.

Categorie B

Voor seizoen 2013/‟14 geldt voor de categorie B de volgende indeling:

– De teams die spelen in de overige klassen, inclusief alle meisjes junioren/pupillen die uitkomen in de meisjescompetitie.

De verruimende maatregelen gelden landelijk voor teams die uitkomen in categorie B veldvoetbal:

1. Behoudens de reglementaire leeftijdsgrenzen is er geen extra beperkende bepaling ten aanzien van speelgerechtigdheid voor elftallen die uitkomen in de klassen die vallen onder categorie B.

2. Ook in categorie B is er sprake van een verplichte promotie en degradatie. Als er in categorie B twee teams gelijk eindigen voor een kampioenschap, dan volgt een beslissingswedstrijd/-reeks om de kampioen te bepalen. Als teams gelijk eindigen voor promotie of degradatie, dan bepaalt het doelsaldo welk team promoveert dan wel degradeert. Als bij een gelijk aantal punten ook nog het doelsaldo gelijk is, dan wordt een beslissingswedstrijd of -reeks vastgesteld.

3. Spelers in categorie B van veldvoetbalverenigingen met een zaterdag- en een zondagafdeling, mogen op zowel zaterdag als zondag onbeperkt in competitiewedstrijden uitkomen van de vereniging waarvoor zij speelgerechtigd zijn.

4. Bij wedstrijden in categorie B is het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan.

5. Bij het samenstellen van de speeldagenkalender wordt in categorie B rekening gehouden met de voor- en najaarsvakanties. Indien van toepassing, stelt het district voor categorie B hiervoor een aparte jaarkalender samen.

6. Verzoeken tot vrijstelling (zogenaamde baaldagen) worden in de periode van 1 september 2013 tot 4 maart 2014 in behandeling genomen, met een maximum van twee wedstrijden per seizoen per elftal. In de najaars- en voorjaarsreeks van het jeugdvoetbal is per reeks het opnemen van één baaldag mogelijk. Voor de weekenden waarvoor volgens de speeldagenkalender inhaalprogramma’s zullen worden vastgesteld, geldt dat met ingang van dit seizoen eveneens. Voor een bekerwedstrijd kan geen baaldag worden opgenomen. Een verzoek tot vrijstelling moet uiterlijk op dinsdag 12.00 uur op het betreffende districtskantoor binnen zijn.

De verruimende maatregelen gelden landelijk voor teams die uitkomen in categorie B veldvoetbal:

1. Behoudens de reglementaire leeftijdsgrenzen is er geen extra beperkende bepaling ten aanzien van speelgerechtigdheid voor elftallen die uitkomen in de klassen die vallen onder categorie B.

2. Ook in categorie B is er sprake van een verplichte promotie en degradatie. Als er in categorie B twee teams gelijk eindigen voor een kampioenschap, dan volgt een beslissingswedstrijd/-reeks om de kampioen te bepalen. Als teams gelijk eindigen voor promotie of degradatie, dan bepaalt het doelsaldo welk team promoveert dan wel degradeert. Als bij een gelijk aantal punten ook nog het doelsaldo gelijk is, dan wordt een beslissingswedstrijd of -reeks vastgesteld.

3. Spelers in categorie B van veldvoetbalverenigingen met een zaterdag- en een zondagafdeling, mogen op zowel zaterdag als zondag onbeperkt in competitiewedstrijden uitkomen van de vereniging waarvoor zij speelgerechtigd zijn.

4. Bij wedstrijden in categorie B is het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan.

5. Bij het samenstellen van de speeldagenkalender wordt in categorie B rekening gehouden met de voor- en najaarsvakanties. Indien van toepassing, stelt het district voor categorie B hiervoor een aparte jaarkalender samen.

6. Verzoeken tot vrijstelling (zogenaamde baaldagen) worden in de periode van 1 september 2013 tot 4 maart 2014 in behandeling genomen, met een maximum van twee wedstrijden per seizoen per elftal. In de najaars- en voorjaarsreeks van het jeugdvoetbal is per reeks het opnemen van één baaldag mogelijk. Voor de weekenden waarvoor volgens de speeldagenkalender inhaalprogramma’s zullen worden vastgesteld, geldt dat met ingang van dit seizoen eveneens. Voor een bekerwedstrijd kan geen baaldag worden opgenomen. Een verzoek tot vrijstelling moet uiterlijk op dinsdag 12.00 uur op het betreffende districtskantoor binnen zijn.

7. Het is (met goedvinden van de competitieleider) toegestaan wedstrijden in onderling overleg naar een andere datum te verplaatsen. Desnoods na de oorspronkelijke speeldagdatum, maar de wedstrijd dient dan wel uiterlijk binnen één maand na de oorspronkelijke wedstrijddag op het programma te staan. Deze wedstrijden moeten altijd midweeks plaatsvinden. Geef de nieuwe datum altijd door vóór de oorspronkelijke datum.

8. De tijdstrafregeling zoals genoemd in hoofdstuk 3.4 van dit Bewaarnummer, is van toepassing op de gehele categorie B en moet de scheidsrechter verplicht toepassen.

Verplaatsen van wedstrijden in tijd

Verenigingen kunnen tot acht dagen voor de wedstrijd via de accommodatiebezetting van Sportlink eenzijdig de aanvangstijd aanpassen (zie ook hoofdstuk 3.6 Aanvangsuren). De deadline wordt ook in de accommodatiebezetting bij de betreffende wedstrijd vermeld.

Dit geldt voor alle wedstrijden in de categorie B en voor wedstrijden in de categorie A, met uitzondering van de standaardelftallen heren, vrouwen tot en met derde klasse en alle divisiewedstrijden in het jeugdvoetbal. Alle betrokkenen krijgen nadien via de wedstrijdwijzigingen hiervan bericht. Binnen de acht dagen kan een wedstrijd alleen worden verplaatst in onderling overleg en uiteraard met goedvinden van de competitieleider. Het verplaatsen van een wedstrijd telt niet mee als baaldag.

3.12 Speelgerechtigdheid

1. a. Een speler die 15 of meer competitiewedstrijden voor een of meer hogere elftallen heeft gespeeld in enig seizoen, mag niet meer voor een lager elftal in competitie- en/of bekerwedstrijden spelen, behoudens dispensatie van het bestuur amateurvoetbal/districtscollege. Dit geldt niet voor wedstrijden in de categorie B. Een speler die in 15 of meer bindende wedstrijden in de Women‟s BeNe League is uitgekomen mag niet meer voor de satellietvereniging uitkomen. Deze bepaling is niet van toepassing op de doelverdedigers van de Womens‟s BeNe League.

b. In afwijking van het onder a. bepaalde geldt er voor competitiewedstrijden in de topklasse mannen senioren een maximum van 18 gespeelde competitiewedstrijden in enig seizoen.

2. Een speler, die een gedeelte van de wedstrijd heeft gespeeld, wordt in dit verband geacht de gehele wedstrijd te hebben gespeeld.

lid worden jeugd van vv Sweel
 
supportersvereniging vv Sweel Clubwebshop Muta