Alfred Vrieling : “Het was een eer om voorzitter van vv Sweel te mogen zijn”Vrijdagavond kwam er tijdens de ledenvergadering een einde aan het voorzitterschap van Alfred Vrieling. In zijn kielzog namen ook Wichard Vorsteveld en René Lanting afscheid van het bestuur.

De afzwaaiende voorzitter blikte in zijn afscheidsspeech met een uitermate tevreden gevoel terug op de bestuursperiode “Het was een eer om voorzitter van deze club te mogen zijn.”

Begin 2017 ging het balletje rollen

Het balletje ging medio februari 2017 rollen, toen Alfred op een zaterdagmiddag op ’t Alterbarg als supporter niets vermoedend langs de lijn stond. In een geanimeerd langs-de-lijn-gesprek met Wichard Vorsteveld, Jan Pol en Henk Nijenbanning brak het ijs: ….nu Bart Meems stopt dachten we dat dat voorzitterschap wel iets voor jou was …….”, zeiden de bestuursleden in de richting van Alfred….om het direct daaropvolgend nog eens te benadrukken……”ja, dat is nou echt iets voor jou…..!”

Persoonlijke vlak veel gebracht

vv Sweel paste Alfred als een jas. “Het voorzitterschap heeft mij op het persoonlijke vlak veel gebracht. We hebben in deze periode mooie dingen voor de club kunnen doen. Ik ben daar deelgenoot van geweest en dat gaf me veel energie. Ik heb ook bijzonder genoten wanneer ik door-de-weeks en in het weekend de jeugdteams aan het werk zag op ons prachtig sportcomplex. Genoten ook van de seniorenteams, die het met elkaar gezellig hadden na de wedstrijden in de kantine. En natuurlijk als het eerste weer eens een tegenstander van de mat speelde. Dat alles geflankeerd door spandoeken en vuurwerk van de Snakeside…..

Enthousiasme

Maar het grootste plezier en voldoening gaf Alfred de bereidwilligheid van de meer dan 150 vrijwilligers bij vv Sweel. “Deze inzet en betrokkenheid moeten we echt blijven koesteren. Als je ziet wat die groep allemaal realiseert met hun enthousiasme, daar kun je alleen maar ontzettend blij en vooral erg trots op zijn. Daarom was het voor mij ook een eer om van een club als vv Sweel voorzitter te mogen zijn.”

Thema’s die voorbij kwamen

Alfred refereerde aan de vele thema’s die het bestuur en de commissies onder handen hebben gehad:

  • Samenvoegen van twee eerste prestatie teams naar één prestatieteam
  • Jeugdplan geactualiseerd met aanstelling hoofd jeugdopleidingen en toetreden tot Drents Verbond
  • Aandacht voor sponsoring en het werven van subsidies om naast voetbalactiviteiten ook inrichting jeugdhonk en nieuwe speeltuin mogelijk te maken

Ook waren er thema’s die hem wel wakker hebben gehouden. Emotionele gebeurtenissen waar je je niet op kan voorbereiden, scheidsrechter Edwin Assen uit Weiteveen die een hartstilstand krijgt en vaste bezoeker, Mettinus Wesseling, na onwelwording met een ambulance naar het ziekenhuis gaat. En zo nog een paar zaken die je van te voren niet had kunnen bedenken.

Bijzondere periode

Alfred blikte als scheidend voorzitter ook terug op een bijzondere periode waarin corona grote impact had op de tweede seizoenshelft. Het beste nieuws was dat de hoofdmacht van Sweel alsnog promoveerde naar de 3e klasse, maar ook dat de financiële gevolgen van alle maatregelen vooralsnog binnen de perken zijn gebleven.

Alfred draagt het hamertje met groot vertrouwen over aan Anita Klingenberg. Ik heb alle vertrouwen in het team dat er nu staat en vind het erg leuk dat ik hier – in een nieuwe rol als supporter en vrijwilligers –onderdeel van kan blijven uitmaken.”

Lovende woorden voor mede-bestuursleden

Alfred had lovende woorden voor zijn bestuur. Angela Berkhof (secretaris), Geesje Meijerink (penningmeester), Henk Nijenbanning (jeugdzaken), Remko Koopman en Wichard Vorsteveld (beide senioren), René Lanting (faciliteiten), Martin Pronk (wedstrijdcoördinatie en scheidrechter) en Jan Pol (commerciële zaken. ”Een ieder nam verantwoordelijkheid en we waren echt een team. Samen de schouders eronder gezet en er vele uren ingestoken. We hebben samen veel gelachen, plezier in wat we doen en trots op wat we gerealiseerd hebben.” Daarop volgde een terecht applaus van de aanwezige leden, die de vergadering in de openlucht bijwoonden.

‘Je was altijd zichtbaar voor leden’

Remko Koopman nam vervolgens de microfoon en bedankte Alfred voor zijn verdiensten voor de club. “Je bent altijd zichtbaar en heel benaderbaar geweest voor de leden. Want daar deed je het allemaal voor. Vv Sweel is jouw zeer erkentelijk voor de wijze waarop jij de club leiding hebt gegeven.

Waardering voor Wichard Vorsteveld

Lof was er ook voor Wichard Vorsteveld, die vijf jaar deel uitmaakte van het bestuur. “Je hebt belangeloos heel veel vrije tijd in het bestuurswerk gestoken. Je was duidelijk en oprecht en een collegiaal bestuurder”, onderstreepte Remko de rol van Wichard, die zeker niet voor de club verloren zal gaan.

René Lanting stond altijd paraat
Bij René Lanting waren de facilitaire zaken in uitstekende handen. Waar nodig sprong de in Emmen woonachtige René altijd bij om de vrijwilligers achter de bar van de kantine te ondersteunen. Een clubman die stond voor zijn taak en binnen het bestuur veel waardering kreeg.

Anita Klingenberg neemt stokje over

Het laatste woord was voor Anita Klingenberg. Met heel veel enthousiasme gaat ze als voorzitter aan de slag. Niet als baas van de club, klonk ze veelzeggend, “maar als een teamspeler. Ik wil voortborduren op de wijze waarop Alfred in de club en tussen de leden stond.”

Hester Pronk

Het bestuur van vv. Sweel gaat terug naar acht leden: Hester Pronk neemt de taken van René Lanting over.

Samenstelling bestuur vv Sweel

Het bestuur van vv Sweel bestaat uit: Anita Klingenberg, Angela Berkhof, Geesje Meijerink, Hester Pronk, Henk Nijenbanning, Remko Koopman, Jan Pol en Martin Pronk.

lid worden jeugd van vv Sweel
 
supportersvereniging vv Sweel Clubwebshop Muta