Ledenvergadering Supportersvereniging VV SweelOp maandag 16 oktober 2017 is de ledenvergadering van Supportersvereniging VV Sweel.

Aanvang: 20:00 uur

Agenda   

1 Opening
2 Mededeling en ingekomen stukken
3 Verslag penningmeester
4 Verslag kascommissie
5 Jaarverslag 2016/2017
6 Aftredende bestuursleden: Gerda Looije, Jan Pol en Jan Kiers
Nieuwe bestuursleden: Rick Kiers, Marjan Uildriks en Stef Broekhuijsen
7 Rondvraag
8 Sluiting vergadering

lid worden jeugd van vv Sweel
 
supportersvereniging vv Sweel Clubwebshop Muta