Plan voor starterswoningen op terrein Auto MekkesDe eerste stappen zijn gezet om betaalbare woningen te realiseren op het terrein van Auto Mekkes. De plannen van de initiatiefnemers behelsen de bouw van een nog nader te bepalen aantal betaalbare starterswoningen op het terrein aan de Aelderstraat 65 in Aalden.

De woningen zijn echter ook uitermate geschikt voor mensen die kleiner willen wonen. Nu het huizenaanbod door allerlei omstandigheden danig in de knel zit, is het bouwplan op de locatie Mekkes voor dorpsinwoners een uitgelezen kans om een eigen woning te realiseren.

Een eigen woning in Zweel is weliswaar een grote stap, waarbij heel wat komt kijken. Daarom organiseert Dorpsbelangen Aalden op maandag 25 november a.s. vanaf 20.00 uur een informatieavond in de Aelder Meent over het thema “Betaalbare starterswoningen in Aalden”.

Daar zal ook bouwplan Auto Mekkes uitgebreid aan de orde komen. Tijdens deze informatiebijeenkomst worden tekeningen van de woningen en schetsen van het project getoond. Om een duidelijk en compleet beeld te krijgen van de mogelijkheden zal de projectontwikkelaar het bouwplan nader toelichten.

Ook vertegenwoordigers van de raadsfracties in de gemeenteraad van Coevorden worden uitgenodigd en zullen hun licht laten schijnen over de kansrijke plannen voor betaalbare starterswoningen in Aalden.

Betaalbare woningen, jazeker, maar het gaat evengoed om flinke sommen geld. Daarom zullen ook vertegenwoordigers uit de financiële wereld op 25 november a.s. een duit in het zakje doen. Namens De Hypotheker zal Henk Eising informatie geven en ook de Rabobank is met een vertegenwoordiger aanwezig.

Kortom: deskundigen op allerlei gebied kunnen de belangstellenden met raad en daad terzijde staan bij de aankoop van betaalbare starterswoningen in Aalden. Alle vragen over dit onderwerp kunnen op 25 november a.s. worden gesteld en je krijgt vast en zeker een passend antwoord, maar dan moet je op 25 november a.s. uiteraard wel in de Aelder Meent zijn!

lid worden jeugd van vv Sweel
 
supportersvereniging vv Sweel Clubwebshop Muta