Vele handen maken licht werk

Sinds 1 juli 2014 bestaat vv SWEEL. Eén van de doelstellingen van de vereniging is het samen voetballen en elkaar ontmoeten op sportpark ’t Alterbarg. Een grote groep vrijwilligers werkt ieder weekend hard om dit mogelijk te maken. Denk hierbij aan leiders, trainers, scheidsrechters, grensrechters, mensen die de velden onderhouden en speelklaar maken, ordediensten om mensen te ontvangen op ons sportpark, vrijwilligers voor kantinediensten, en nog vele anderen.

Kantinevrijwilligers

Een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging is de kantine. De besturen hebben ervoor gekozen om de kantinediensten door vrijwilligers te laten verrichten, om zoveel mogelijk geld over te houden dat we in de club kunnen steken. Deze “kantinevrijwilligers” zijn:

  • voetballers van 18 jaar of ouder (spelende leden)
  • ouders/verzorgers van jeugdspelers t/m 17 jaar
  • overige vrijwilligers (niet voetballers)

Mede door de inzet van beheerder Wout wordt er slechts een beperkt aantal keren per seizoen een beroep op je gedaan. Bij het indelen heeft de roostermaakster zo veel mogelijk rekening gehouden met de wedstrijd- en trainingsdagen van de speler. De ouders van jeugdspelers worden ingedeeld op de zaterdagmorgen, het moment waarop de meeste jeugdteams spelen. Overige vrijwilligers worden veelal ingezet op de drukkere momenten tijdens de wedstrijden.

Spelregels

Om te voorkomen dat er onverwacht te weinig bezetting achter de bar staat zijn er een aantal spelregels opgesteld.

  • Een halfjaarlijks kantinerooster wordt door de roostermaakster ruim van tevoren bekend gemaakt op de site. De kantinevrijwilliger wordt hier 1 maand voorafgaand aan zijn/haar dienst per mail aan herinnerd. Ontvang je geen mail? Stuur je emailadres naar de roostermaakster via kantinedienst@vvsweel.nl
  • Iedere week wordt het rooster van de komende week op de site geplaatst.
  • Mocht je verhinderd zijn is het noodzakelijk dat je ruilt met bijvoorbeeld een teamgenoot of een andere ouder/verzorger uit het team van jouw kind.
  • In de kantine melden bij Wout, hij zal je voorzien van verdere instructies.
  • Bij vragen en of opmerkingen graag contact opnemen met het (jeugd)bestuur, dus niet met de roostermaakster.

Namens de besturen van VV SWEEL alvast hartelijk dank voor de inzet!